Wijsheid kaarten

De Bron van Wijsheid is een orakel dat geinspireerd is op de archetypes van Carl Jung. Elke kaart toont een van de archetypen (de held, de alchemist, de wildeman etc.) die onderdeel uitmaken van je psyche/geest. Bij de geillustreerde kaarten uit dit orakel tref je een uitgebreide boodschap die je kan helpen om inzicht te krijgen in je leven en je onderbewustzijn. Het orakel werkt het beste wanneer je een concrete, open vraag stelt.


TREK EEN 'WIJSHEID KAARTEN' ORAKELKAART


ALLE KAARTEN VAN WIJSHEID KAARTEN

Dit archetype karakteriseert de geest, uw ware ik of essentie. Het is wat we zijn aan h...
Bij de geboorte maakt het bewustzijn deel uit van de geest die naar de wereld uitgaat. ...
Tijdens ons leven maken we ons veel en verschillende maskers eigen, als acteurs die ver...
Deze kaart vertegenwoordigt het denkbeeldige, de dingen die niet zijn wat ze lijken. Hi...
Het beeld van de moeder hecht zich al op de zich ontwikkelende psyche. Deze kaart betek...
Deze kaart duidt op de beïnvloeding van de psyche door het beeld van de vader als kostw...
Deze kaart verwijst naar de schaduwzijde van het moederarchetype (wiens 'ware' aspect w...
Deze kaart gaat over de duistere kant van het vaderarchetype (wiens 'ware' aspect wordt...
Alles bevat tegengestelden. De vrouwelijke eigenschappen in een man zijn de anima, terw...
Voor een vrouw voorspelt de kaart een onbereikbare man of een onrealiseerbare ambitie. ...
Voor een man vertegenwoordigt deze kaart een onweerstaanbare vrouw die zijn leven kan v...
Deze kaart vertegenwoordigt zowel de hogere vrouwelijke ik als de hogere mannelijke ik....
Dit is de kaart van de oude wijsheid. Hij vertegenwoordigt de bron van voorouderlijke k...
Wat u op anderen projecteert is het spiegelbeeld van wat u in uzelf ontkent. De spiegel...
Het kind in uzelf vertegenwoordigt al die aspecten van de psyche die zijn achtergelaten...
Slachtoffers willen niet altijd gered worden. Sommigen keren steeds opnieuw terug naar ...
De patriot vertegenwoordigt dat deel van u dat kracht en zekerheid zoekt bij de stam of...
Deze kaart verwijst naar de chaotische of heldere levensomstandigheden die samen een pu...
Deze kaart betekent dat u gevangen gehouden wordt door iets dat zowel dodelijk verslave...
De gewonde delen van uw psyche bestaan in u als gewonde wezens, maar u bezit de gave ze...
Van het overlevingsinstinct blijven alleen het lot in eigen handen nemen en het zoeken ...
De regels die u tijdens uw opvoeding hebt meegekregen zijn veranderd in uw geweten. Het...
Deze kaart verwijst naar delen van de ik die introvert of verborgen zijn en naar de din...
Deze kaart vertegenwoordigt de denker in ons, degene die onderzoek doet, analyseert en ...
Deze kaart is er een van emoties en verbeelding. Hij weerspiegelt beslissingen die uit ...
Deze kaart gaat over psychologische ontkenning en de dingen in uw karakter die u niet w...
Deze kaart vertegenwoordigt het deel van uzelf dat zowel de zaaier als de oogster is en...
De vrek is het aspect van de persoonlijkheid dat neemt en geeft maar zich niet aanpast;...
Dit archetype is altijd bij u, zelfs als u er zich niet bewust van bent. In het leven b...
De verschijning van deze kaart duidt op het deel van de psyche dat vertrouwt op zintuig...
De wolvenman is het instinctieve, intuïtieve archetype. De kaart suggereert vermoedens ...
Het uitvinderarchetype is het superieure archetype dat van de stenen komt, de waanzinni...
Ieder van ons is een held tijdens de zware levensreis en gaat zijn persoonlijke strijd ...
De houthakker is de innerlijke vernietiger. De kaart betekent een innerlijke dood, als ...
De verschijning van deze kaart suggereert het proces van individualisatie - dat wil zeg...
De eeuwigheid is het archetype van de wedergeboorte. De kaart kan gesymboliseerd worden...