De Bron van Wijsheid is een orakel dat geinspireerd is op de archetypes van Carl Jung. Elke kaart toont een van de archetypen (de held, de alchemist, de wildeman etc.) die onderdeel uitmaken van je psyche/geest. Bij de geillustreerde kaarten uit dit orakel tref je een uitgebreide boodschap die je kan helpen om inzicht te krijgen in je leven en je onderbewustzijn. Het orakel werkt het beste wanneer je een concrete, open vraag stelt.


TREK EEN 'WIJSHEID KAARTEN' ORAKELKAART


ALLE KAARTEN VAN WIJSHEID KAARTEN

Dit archetype karakteriseert de geest, uw ware ik ...
Bij de geboorte maakt het bewustzijn deel uit van ...
Tijdens ons leven maken we ons veel en verschillen...
Deze kaart vertegenwoordigt het denkbeeldige, de d...
Het beeld van de moeder hecht zich al op de zich o...
Deze kaart duidt op de beïnvloeding van de psyche ...
Deze kaart verwijst naar de schaduwzijde van het m...
Deze kaart gaat over de duistere kant van het vade...
Alles bevat tegengestelden. De vrouwelijke eigensc...
Voor een vrouw voorspelt de kaart een onbereikbare...
Voor een man vertegenwoordigt deze kaart een onwee...
Deze kaart vertegenwoordigt zowel de hogere vrouwe...
Dit is de kaart van de oude wijsheid. Hij vertegen...
Wat u op anderen projecteert is het spiegelbeeld v...
Het kind in uzelf vertegenwoordigt al die aspecten...
Slachtoffers willen niet altijd gered worden. Somm...
De patriot vertegenwoordigt dat deel van u dat kra...
Deze kaart verwijst naar de chaotische of heldere ...
Deze kaart betekent dat u gevangen gehouden wordt ...
De gewonde delen van uw psyche bestaan in u als ge...
Van het overlevingsinstinct blijven alleen het lot...
De regels die u tijdens uw opvoeding hebt meegekre...
Deze kaart verwijst naar delen van de ik die intro...
Deze kaart vertegenwoordigt de denker in ons, dege...
Deze kaart is er een van emoties en verbeelding. H...
Deze kaart gaat over psychologische ontkenning en ...
Deze kaart vertegenwoordigt het deel van uzelf dat...
De vrek is het aspect van de persoonlijkheid dat n...
Dit archetype is altijd bij u, zelfs als u er zich...
De verschijning van deze kaart duidt op het deel v...
De wolvenman is het instinctieve, intuïtieve arche...
Het uitvinderarchetype is het superieure archetype...
Ieder van ons is een held tijdens de zware levensr...
De houthakker is de innerlijke vernietiger. De kaa...
De verschijning van deze kaart suggereert het proc...
De eeuwigheid is het archetype van de wedergeboort...