De kracht van het nu

De inspiratiekaarten van 'De Kracht van het Nu' zijn een aansporing om echt aanwezig te zijn in ons leven en vrij te zijn van ons verleden en onze toekomst. Het kan je denken helemaal veranderen. Resultaat: meteen meer vreugde! Met deze kaarten geeft Eckhart Tolle ons opnieuw een kostbaar geschenk. Tolles glasheldere teksten en waarachtige woorden hebben inmiddels het leven van duizenden mensen veranderd. Sprekende teksten uit De kracht van het NU sieren deze set kleurige kaarten. Elke kaart biedt inspirerende begeleiding, te gebruiken voor een meditatie voor gerichte contemplatie.


TREK EEN 'DE KRACHT VAN HET NU' ORAKELKAART


ALLE KAARTEN VAN DE KRACHT VAN HET NU

Observeer de vele manieren waarop onbehagen, ontevredenheid en spanning in je opkomen d...
Optreden vanuit inzicht in wat nodig is, heeft meer effect dan optreden vanuit negativi...
Probeer eens meer aandacht te besteden aan het doen dan aan het resultaat dat je ermee ...
Als er uitdagingen komen, en die komen ook, ga dan meteen naar binnen - maak daar een g...
De mate van innerlijke vrede die je voelt is het criterium waaraan je kunt afmeten hoev...
Je kunt het piekeren gewoon stopzetten door het huidige moment te erkennen. Word je bew...
Als je een zekere mate van aanwezigheid hebt bereikt, heb je negativiteit niet meer nod...
Wees aanwezig als de toeschouwer van je geest, zowel als van je gedachten en emoties al...
Let er eens op hoe vaak je aandacht afdwaalt naar verleden of toekomst. Stel jezelf dan...
Door oefening van je bewust te zijn van het huidige moment wordt het besef van vrede en...
Weerhoudt angst je ervan iets te doen? Erken die angst dan, kijk ernaar, richt je aanda...
Als je moeite hebt met het voelen van je emoties, vestig dan eerst je aandacht op het i...
Erger je je aan wat je aan het doen bent? Koester je een onuitgesproken wrok tegen iema...
Observeer de gehechtheid aan je meningen en opinies. Als je bij een conflict betrokken ...
Als je klaagt, maak je jezelf tot slachtoffer Als je je uitspreekt, zit je in je kracht...
Een van de krachtigste spirituele oefeningen is diep mediteren over de sterfelijkheid v...
Mededogen is het besef van een grote verbondenheid tussen jezelf en alle schepselen.
Echte relaties worden pas mogelijk als je je bewust bent van 'zijn'. Als je uit 'zijn' ...
Je ongelukkigheid vervuilt niet alleen je eigen innerlijke wezen en de mensen om je hee...
Bedenk dat je kijk op de wereld een afspiegeling is van je bewustzijnstoestand. Je staa...
Let erop dat je van binnen geen verzet, haat of negativiteit koestert. 'Heb je vijanden...
Besteed aandacht aan je pijn: blijf bij het verdriet, de angst, de ontzetting, de eenza...
Echte verandering vindt in je plaats, niet buiten je. Ontdek het 'nu' in jezelf. Iedere...
Zolang je geen toegang kunt krijgen tot de kracht van het 'nu', laat elke emotionele pi...
Het lichaam als fysieke vorm is een ongelooflijke misvatting van je ware natuur. Je war...
Al het lijden is een product van het ego en een gevolg van verzet. Innerlijk verzet gev...
Alle negativiteit heeft ontkenning van het heden als oorzaak. Onbehagen, vrees, spannin...
Als je emotionele pijn ontkent, raken je daden, gedachten en relaties besmet. Je zendt ...
Zolang een deel van je zelfgevoel verbonden is aan je emotionele pijn, blijf je onbewus...
Blijf aanwezig, blijf bewust. Wees de steeds alerte beschermer van je innerlijke ruimte...
Langdurige, bewuste aandacht verbreekt de band tussen het pijnlichaam en je denkprocess...
Als er zich een situatie voordoet die je aan moet pakken, is je optreden duidelijk en d...
Uiterlijke omstandigheden waar verzet tegen opkomt, veranderen of verdwijnen heel snel ...
Verlichting is niet alleen het einde van het voortdurende conflict tussen binnen en bui...
Als het dwangmatig vlucht voor het 'nu' stopt, stroomt de vreude van 'zijn' in alles wa...
Word alchemist, Zet laagwaardig metaal om in goud, lijden in bewustzijn, een ramp in ve...
Echte verlossing is vervulling, vrede, leven in al zijn volheid. Dat voelt niet als een...
Werkelijke verlossing is bevrijd zijn van dwangmatig denken, van negativiteit en bovena...
Wat het huidige moment ook inhoudt, aanvaard het alsof het jouw keuze was. Eerst aanvaa...
Hoe laat je verzet los? Begin met te erkennen dat er verzet is. Het ego gelooft dat je ...
Overgave is de eenvoudige maar diepe wijsheid van meegeven met in plaats van verzet teg...
Verzet je niet tegen je pijn. Geef je over aan het verdriet, de wanhoop, angst, eenzaam...
Als je je overgeeft aan wat is en zo helemaal aanwezig wordt, komt er een eind aan de m...
Als je je niet overgeeft, verhardt dat je psychische vorm, de schil van het ego, en het...
Overgave is volkomen verenigbaar met in actie komen, verandering in gang zetten en doel...
Overgave is geen zwakte. Er zit grote kracht en spirituele macht in. Door overgave bevr...
Door overgave komt er spirituele energie in deze wereld. Als je je opeens heel licht, h...
Als je je niet kunt lostmaken uit een situatie en je kunt er ook niets aan doen, gebrui...
Overgave is innerlijke aanvaarding van wat is zonder enig voorbehoud. Als je al wat oud...