Een nieuwe aarde

De huidige staat van de mensheid is erbarmelijk en zelfs gevaarlijk ongezond. Eckhart Tolle windt er geen doekjes om in 'Een nieuwe aarde'. Ego-denken is de grote boosdoener. Het ego heeft een natuurlijke behoefte aan macht, tegenstand en vijanden. Dit heeft de wereld gebracht waar hij nu is. Maar Tolle heeft ook goed nieuws: als we collectief de sprong durven wagen naar een ander en zuiver bewustzijn, dan kunnen we transformeren naar een nieuwe samenleving waarin geluk de boventoon voert. 'Een nieuwe aarde' is de blauwdruk voor een nieuwe samenleving, gebaseerd op spirituele waarden. Wat kunnen we zelf doen om de verandering teweeg te brengen? Aan welke tekenen kunnen we het nieuwe opkomende bewustzijn herkennen? Op deze en andere essentiele vragen geeft Eckhart Tolle heldere antwoorden. Het belangrijkste is misschien wel dat we al lezende de bewustzijnsverandering ervaren die in ons plaatsvindt.


TREK EEN 'EEN NIEUWE AARDE' ORAKELKAART


ALLE KAARTEN VAN EEN NIEUWE AARDE

Als mensen een bepaalde mate van Aanwezigheid, van stilte en alerte aandacht in hun waa...
Er is dus niet zoiets als 'mijn leven' en ik heb geen leven. Ik ben leven. Ik en het le...
Het essentieel onderdeel van het ontwaken is het herkennen van het niet-ontwaakte ik, h...
Als je de elementaire mechanismen achter de werking van het ego niet kent, strikt het e...
Hoe 'spiritueel' je bent heeft niets te maken met wat je gelooft, maar alles met je bew...
In de kern van het nieuwe bewustzijn ligt dan ook de transcendentie van het denken, het...
Hoe sneller je verbale of mentale etiketten aan dingen, mensen of situaties hecht, des ...
Als elke gedachte je aandacht helemaal opslokt, als je zo geïdentificeerd bent met de s...
Spirituele zelfverwezenlijking wil zeggen dat je duidelijk ziet dat wat je waarneemt, e...
Het ego weet niet dat de bron van alle energie zich in je bevindt en zoekt die dus buit...
Bedenk boven alles dat het ego niet persoonlijk is. Het is niet wie jij bent. Als je he...
Ongeacht hoe je lichaam er vanbuiten uitziet, afgezien van die uiterlijke vorm is het e...
Alles wat het ego nastreeft en waaraan het zich hecht zijn surrogaten voor het Zijn dat...
Niet reageren op het ego in andere mensen is een van de meest effectieve manieren om ni...
Niets sterkt het ego zo als gelijk hebben. Gelijk hebben is identificatie met een menta...
Wat er werkelijk toe doet is niet welke functie je in de wereld hebt, maar of je je zoz...
Telkens als je met andere mensen te maken hebt, moet je niet in de eerste plaats aanwez...
Het enige wat er uiteindelijk doe doet is dit: kan ik op elk moment in de achtergrond v...
De hoofdoorzaak van ongelukkig zijn is nooit de situatie maar je gedachten erover. Wees...
Als je je helemaal op je gemak kunt voelen als je niet weet wie je bent, is wat er over...
Er zijn vier woorden die het geheim van de kunst van het leven, het geheim van succes e...
Luister eens naar de verhalen van mensen en je zult zien dat ze allemaal als titel kond...
De restanten van pijn die achterblijven bij elke sterke negatieve emotie die je niet vo...
Dit energieveld van oude maar nog zeer levendige emoties dat in bijna ieder mens leeft ...
Het ongelukkige gevoel van het pijnlichaam staat duidelijk nooit in verhouding tot de k...
Het begin van de bevrijding van het pijnlichaam ligt allereerst in het besef dat je een...
Niet alle ongelukkig-zijn komt voort uit het pijnlichaam. Een deel ervan is nieuw en on...
Aanvaarding betekent dat je toelaat dat je voelt wat je op dat moment voelt. Het is een...
Door het aanvaarden word je wat je bent: enorm, ruim, je wordt heel. Je bent geen fragm...
Jezelf kennen gaat veel dieper dan het aanvaarden van een verzameling ideeën of een gel...
Hoe beperkter, hoe enger egoïsch de kijk die je op jezelf hebt is, des te meer zie je, ...
Je kunt niet ontvangen wat je niet geeft. De uitstroom bepaalt de instroom. Wat je denk...
Denken isoleert een situatie of gebeurtenis en noemt die dan goed of slecht, alsof die ...
Wat je door psychoanalyse of zelfobservatie over jezelf leert gaat over jou. Jij bent d...
De beslissing om vrienden te worden met het huidige moment betekent het einde van het e...
Tijd, daar leeft het ego van. Het sterker het ego, des te meer neemt de tijd je leven i...
Er zijn drie manieren waarop het ego het huidige moment behandelt: als een middel om ee...
Als je tegenwoordig bent, je aandacht helemaal op het Nu gericht is, stroomt er Aanwezi...
Als je er tevreden mee bent niet bijzonder te zijn, niet af te steken, stem je jezelf a...
Wanneer je je bewust bent van de ruimte, word je je niet echt ergens bewust van, behalv...
De meeste mensen zijn zo afgeleid door hun gedachten, zijn zo geïdentificeerd met de st...
Stil zijn is bewust zijn zonder denken. je bent nooit wezenlijker, dieper jezelf dan wa...
Je innerlijke doel is ontwaken. Zo eenvoudig is het. Je hebt dat doel gemeen met alle a...
Het grote komt voort uit kleine dingen die je eert en verzorgt. Ieders leven bestaat ei...
Hoe groter het ego, des te sterker is het gevoel van afscheiding tussen mensen. De enig...
Hoe dichter we bij het einde van ons huidige evolutiestadium komen, des te gestoorder w...
De modaliteiten van ontwaakt handelen zijn aanvaarding, plezier, enthousiasme. Ze verte...
Op het moment dat je je bewust wordt van het ego in jezelf, is dat opkomende bewustzijn...
De volgende stap in de evolutie van de mens is niet onontkoombaar, want voor het eerst ...
Erg onbewuste mensen ervaren hun eigen ego door zijn weerspiegeling in andere mensen. A...
Ga eens goed na of je spirituele streven niet een verhulde vorm van ego is.