Terugkeer van spirit orakel

Fractals stralen energie uit. Elke afbeelding is intuïtief tot stand gekomen. De energie kan worden gemeten met een wichelroede, en kan worden gevoeld door mensen die gevoelig zijn voor de aanwezige energie. Alle energie bevat informatie en als we ons er voor openstellen, kunnen we die informatie opvangen en interpreteren.

Fractal energie helpt ook om energie in een ruimte in beweging te brengen. Dit kan dan vibraties van het aura verhogen, zodat we informatie en leiding beter kunnen ontvangen.

Verder is de basis voor de energetische vibratie dat elke afbeelding via intuïtie is gechanneld en van een Hogere Bron komt. Deze afbeeldingen zijn als het ware cadeautjes van de Geest om ons te helpen onze eigen vibratie te verhogen nu wij ons voorbereiden op een aardse verandering in bewustzijn.

Veel mensen menen dat fractals gewoon een van de 'nieuwe gereedschappen' zijn die ons ter beschikking zijn gesteld. Terwijl we ons bewustzijn uitbreiden en toegroeien naar een hoger plan, gaat onze energie op hogere en verschillende frequenties vibreren. Fractals zijn een van de nieuwe middelen die afgestemd zijn op hogere frequenties en die de hogere vibraties ook uitstralen.


TREK EEN 'TERUGKEER VAN SPIRIT ORAKEL' ORAKELKAART


ALLE KAARTEN VAN TERUGKEER VAN SPIRIT ORAKEL

Iedere keer dat we onszelf toestaan om over onze grenzen te gaan, of een manier te ontd...
Je bent een van die liefhebbende geesten die hier is gekomen om de mensheid te dienen g...
Deze kaart herinnert je er aan dat je, op een bijzondere manier, zeker getalenteerd, be...
Je wordt gevraagd om een zekere betrokkenheid te laten zien. Het houdt zowel een beloft...
Synchroniciteit en het op een lijn plaatsen van noodlottige gebeurtenissen, hangt heel ...
De kaart Eenheid vertegenwoordigt de energie van twee mensen die van elkaar houden en s...
Soms kan het leven heel gecompliceerd worden. Deze kaart komt te voorschijn wanneer de ...
Elfenmagie verschijnt als we ons een beetje terneergeslagen en vermoeid voelen, of als ...
Het is belangrijk dat we ons gewaardeerd voelen, dat er wordt gezien hoe hard we werken...
Er wordt naar je geluisterd! Je gidsen en engelen bevestigen dat ze je gebeden, je geda...
Wanneer we in ons leven iets nieuws creëren, doen we eigenlijk een beroep op onze godde...
Hoeveel geloof je echt? Vaak zeggen we dat we het geloven, totdat het leven uit evenwic...
Je bent een mooi, verstandig en liefhebbend persoon, die de gevaren en de moeite van he...
Deze kaart brengt je de goddelijke energieën van weldadige wezens, die je hiermee helpe...
Op een bepaald moment in ons leven hebben we allemaal een beetje hulp nodig. Wees er ze...
Je hebt deze kaart vandaag getrokken omdat je een sterk gevoel van integriteit hebt. Tw...
Je focust je nu op je intuïtieve en helderziende gaven. Deze kaart betekent gewoonlijk ...
Uiteindelijk vindt alles op de juiste plaats en op de juiste tijd zijn plek in het leve...
Misschien lijkt het alsof er op dit moment niets gebeurt. Het leven staat stil en lijkt...
Kennis is een gave die is bedoeld om met anderen te worden gedeeld. Deze kaart verschij...
De Krachtkaart heeft betrekking op het derde chakra, het solar plexus chakra. Daar erva...
Deze kaart verschijnt aan jou vandaag om je er aan te herinneren dat er heel veel van j...
Energetisch gezien valt alles op zijn plaats. Je komt op een hoogtepunt, waarbij je zul...
Wanneer we denken aan overleden familieleden of vrienden, komt dat omdat ze op dat mome...
Muziek speelt een heel belangrijke rol in ons energetische en fysieke welzijn. Muziek, ...
Het is tijd om niet langer naar de grond te kijken. Richt je ogen naar de hemel. Jezelf...
Angst is een natuurlijk iets, normaal en gezond. Het is een deel van het menselijke ove...
Te vaak dragen we het gevoel van schuld en schaamte met ons mee. Deze kaart laat je van...
Deze kaart verschijnt wanneer het lijkt alsof we worden aangevallen. Je kunt verschille...
Op een bepaald punt in ons leven ervaren de meesten van ons een donkere of moeilijke ti...
Er is een uitdrukking die zegt: Wie schrijft, die blijft. Door deze kaart te trekken be...
Jouw seksualiteit is net zo belangrijk als ieder ander aspect van je wezen. Het is eige...
Laat je stem horen! Je bent een mooie en verstandige creatie van het goddelijke, gemaak...
Het liefhebbende, welwillende wezen op deze kaart verschijnt vandaag aan jou om zijn wo...
We moeten allemaal door moeilijke tijden heen in ons leven. Wanneer de dingen moeilijk ...
Je bent een heel eind gekomen op je reis. Het is niet gemakkelijk geweest, maar je hebt...
Het is tijd om naar buiten te treden. Je hoeft je niet langer te verbergen, of proberen...
Onze persoonlijke en spirituele groei gaat met horten en stoten. Wanneer we een bepaald...
Deze kaart verschijnt wanneer je in een proces verkeert waarbij je op een hoger cogniti...
Je staat op het punt om een verandering in jouw trillingsfrequentie te ervaren en deze ...
De kaart Verjonging is symbolisch voor de stilte na de storm - wanneer de wolken zijn v...
Je bent je er misschien niet van bewust hoe goed je werkelijk bent. Misschien heb je aa...
Je geeft eindeloos. Als er iemand iets nodig heeft, of op een of andere manier om hulp ...
Iedere keer dat we onszelf toestaan om over onze grenzen te gaan, of een manier te ontd...