De Isis tarot is samengesteld uit archetypen zoals deze voorkokmen bij elk mens in zijn collectief onbewustzijn en zijn droomwereld.

Het belangrijkst in de Isis tarot zijn de 36 psychekaarten die verdeeld zijn over 22 Grote Arcanakaarten en 14 psychekaarten. Deze tarotkaarten vertegenwoordigen

wat de meeste mensen bezig houdt: hun werk, familie, partner, levensomstandigheden etc. Het doel van deze spirituele tarotkaarten is 'Een Innerlijke Weg

tot Zelfkennis' te vinden. Wanneer u de boodschap van 'het Zelf' begrijpt, kunt je ook de Ander begrijpen en aanvaarden. Elke tarotkaart uit dit kaartendeck

heeft een spirituele en dichterlijke boodschap meegekregen om jou verder te helpen op jouw reis.


TREK EEN 'ISIS TAROT' ORAKELKAART


ALLE KAARTEN VAN ISIS TAROT

Deze kaart staat symbool voor een alerte en snelle...
Deze kaart staat symbool voor een periode van myst...
Deze kaart staat symbool voor een vruchtbare en ve...
Deze kaart staat symbool voorgemoedstoestanden, wi...
Deze kaart staat symbool voor moraal, plicht en ge...
Deze kaart staat symbool voor liefde, aspiraties, ...
Deze kaart staat symbool voor strijdvaardigheid, t...
Deze kaart staat symbool voor morele energie, rust...
Deze kaart staat symbool voor voorzichtigheid, ter...
Deze kaart staat symbool voor voorspoed, geluk in ...
Deze kaart staat symbool voor evenwicht, waarheid ...
Deze kaart staat symbool voor belangeloosheid, toe...
Deze kaart is veel positiever dan hij lijkt. Hij s...
Deze kaart staat symbool voor samenwerking, evenwi...
Deze kaart staat symbool voor verleiding, passie, ...
Deze kaart staat symbool voor angst waandenkbeelde...
Deze kaart staat symbool voor hoop, vertrouwen, go...
Deze kaart staat symbool voor visie, rust, vrede e...
Deze kaart staat symbool voor helderheid, roem, ee...
Deze kaart staat symbool voor spiritualiteit, exta...
Deze kaart staat symbool voor geluk, schoonheid, w...
Deze kaart staat symbool voor verantwoordelijkheid...
Deze kaart staat symbool voor zelfkennis, wijsheid...
Deze kaart staat symbool voorromantiek, het famili...
Deze kaart staat symbool voorwilskracht, vooruitko...
Deze kaart staat symbool voorbezinning, weemoed, m...
Deze kaart staat symbool voormoeilijke omstandighe...
Deze kaart staat symbool voorvertouwen in de toeko...
Deze kaart staat symbool voor begoocheling, vleier...
Deze kaart staat symbool voorvruchtbare ideeën en...
Deze kaart staat symbool voor zorgzaamheid, ijver,...
Deze kaart staat symbool voor besluitvaardigheid, ...
Deze kaart staat symbool voorvriendschap, gastvrij...
Deze kaart staat symbool voor tevredenheid, ontspa...
Deze kaart staat symbool voor beloningen, ondersch...
Deze kaart staat symbool voor de rijkdom van geest...