Isis Tarot

De Isis tarot is samengesteld uit archetypen zoals deze voorkokmen bij elk mens in zijn collectief onbewustzijn en zijn droomwereld.

Het belangrijkst in de Isis tarot zijn de 36 psychekaarten die verdeeld zijn over 22 Grote Arcanakaarten en 14 psychekaarten. Deze tarotkaarten vertegenwoordigen

wat de meeste mensen bezig houdt: hun werk, familie, partner, levensomstandigheden etc. Het doel van deze spirituele tarotkaarten is 'Een Innerlijke Weg

tot Zelfkennis' te vinden. Wanneer u de boodschap van 'het Zelf' begrijpt, kunt je ook de Ander begrijpen en aanvaarden. Elke tarotkaart uit dit kaartendeck

heeft een spirituele en dichterlijke boodschap meegekregen om jou verder te helpen op jouw reis.


TREK EEN 'ISIS TAROT' ORAKELKAART


ALLE KAARTEN VAN ISIS TAROT

Deze kaart staat symbool voor een alerte en snelle geest. Hij kondigt een verzoener aan...
Deze kaart staat symbool voor een periode van mysteriën en mystieke verdiepingen. Dit ...
Deze kaart staat symbool voor een vruchtbare en vernieuwende periode. Een tijd van nieu...
Deze kaart staat symbool voorgemoedstoestanden, wil, vormgeven, opvoeding en maatschapp...
Deze kaart staat symbool voor moraal, plicht en geweten, het geloof en geestelijke opvo...
Deze kaart staat symbool voor liefde, aspiraties, wensen en verlangens.

Het ...
Deze kaart staat symbool voor strijdvaardigheid, talent en vooruitgang.

U be...
Deze kaart staat symbool voor morele energie, rust, onstuitbaarheid en geestelijke krac...
Deze kaart staat symbool voor voorzichtigheid, teruggetrokkenheid, soberheid en zelfken...
Deze kaart staat symbool voor voorspoed, geluk in zaken, nieuwe kansen en een nieuw beg...
Deze kaart staat symbool voor evenwicht, waarheid en bescherming.

U bent een...
Deze kaart staat symbool voor belangeloosheid, toewijding, rust en bezinning.

Deze kaart is veel positiever dan hij lijkt. Hij staat symbool voor het inzien van fout...
Deze kaart staat symbool voor samenwerking, evenwicht en aanpassingsvermogen.

Deze kaart staat symbool voor verleiding, passie, wilskracht en geestelijk inzicht.
Deze kaart staat symbool voor angst waandenkbeelden, ellende en hoogmoed.Â

...
Deze kaart staat symbool voor hoop, vertrouwen, goedheid en mededogen.

Wat e...
Deze kaart staat symbool voor visie, rust, vrede en volbrachte taken.

Er kom...
Deze kaart staat symbool voor helderheid, roem, eer en liefde.

U heeft een k...
Deze kaart staat symbool voor spiritualiteit, extase, hergeboorte, hulp en een beloning...
Deze kaart staat symbool voor geluk, schoonheid, waarheid, beloningen en een kosmisch b...
Deze kaart staat symbool voor verantwoordelijkheidsgevoel, delen van talenten en het ma...
Deze kaart staat symbool voor zelfkennis, wijsheid, evenwicht, energie en genezing.Â
Deze kaart staat symbool voorromantiek, het familieleven, gezelligheid en mooie gebeurt...
Deze kaart staat symbool voorwilskracht, vooruitkomen, oorzaak en gevolg, welvaart en g...
Deze kaart staat symbool voorbezinning, weemoed, melancholie, spaarzaamheid en herdenki...
Deze kaart staat symbool voormoeilijke omstandigheden, begrip voor elkaar en de zuiverh...
Deze kaart staat symbool voorvertouwen in de toekomst, hoop, een nieuw begin en groei.<...
Deze kaart staat symbool voor begoocheling, vleierij, roddels en leugens.

U ...
Deze kaart staat symbool voorvruchtbare ideeën en talenten, zuiverheid en verbeeldings...
Deze kaart staat symbool voor zorgzaamheid, ijver, optimisme, oogst en zomertijd.
...
Deze kaart staat symbool voor besluitvaardigheid, een boodschap van ver, reizen en vold...
Deze kaart staat symbool voorvriendschap, gastvrijheid, huiselijk geluk en sociale bije...
Deze kaart staat symbool voor tevredenheid, ontspanning en vakantie.

U bent ...
Deze kaart staat symbool voor beloningen, onderscheidingen, eerbewijzen en welslagen.
Deze kaart staat symbool voor de rijkdom van geest, overvloed, vruchtbare ideeën en fo...