Het tarot deck kent een bepaalde structuur en betekenis van de tarotkaarten. Het tarot-deck bestaat uit 78 tarotkaarten en is onderverdeeld in de zogenaamde 'grote' en 'kleine' arcana. De grote arcana bestaat uit 22 figuurkaarten die staan voor de grote thema's uit het leven; van geboorte tot de dood. De grote arcana is het meest symbolische deel van de tarot. De kleine arcana bestaat uit de overige 56 tarotkaarten die de gebeurtenissen van alledag vertegenwoordigen. Ze zijn onderverdeeld in 4 kaartkleuren welke staan voor een van de elementen; Staven/Vuur, Bekers/Water, Zwaarden/Lucht en Pentakels/Aarde. Ook kun je de kleine arcana indelen in 4 figuur- of persoonskaarten; Page, Ridder, Koningin en Koning.


DE TAROTKAARTEN VAN DE GROTE ARCANA

De Dwaas

DE DWAAS

Kernwoorden: naïviteit - ontvankelijkheid - verwondering - openheid - ple

De Magier

DE MAGIER

Kernwoorden: scheppingskracht - wilskracht - vaardigheid - wijsheid - k

De Hogepriesteres

DE HOGEPRIESTERES

Kernwoorden: onderbewust - het verborgene - intuïtie - passiviteit - gedu

De Keizerin

DE KEIZERIN

Kernwoorden: levendigheid - overvloed - moeder natuur - weelderigheid - g

De Keizer

DE KEIZER

Kernwoorden: structuur - vaste vorm - nuchterheid - realiteit - verstarri

De Hogepriester

DE HOGEPRIESTER

Kernwoorden: vertrouwen - diep geloof - innerlijke leraar - religie - wij

De Geliefden

DE GELIEFDEN

Kernwoorden: keuze van het hart - volmondig ja-zeggen - beslissing - lief

De Zegewagen

DE ZEGEWAGEN

Kernwoorden: nieuw (zelf)bewustzijn - doorbreken van routine - afwerpen v

Gerechtigheid

GERECHTIGHEID

Kernwoorden: eerlijkheid - oordeel - rechtvaardigheid - spiegel - objecti

De Kluizenaar

DE KLUIZENAAR

Kernwoorden: zoeken - introvert - afzondering - dieper inzicht - wijsheid

Het Rad Van Fortuin

HET RAD VAN FORTUIN

Kernwoorden: het lot - bestemming - (levens)taak - voor alles is een tijd

Kracht

KRACHT

Kernwoorden: moed - levenslust - hartstocht - passie - vurigheid - dierli

De Gehangene

DE GEHANGENE

Kernwoorden: crisis - stilstand - ommekeer - geduld - innerlijke groei -

De Dood

DE DOOD

Kernwoorden: transformatie -loslaten - afscheid - verlossen - het oude en

Gematigdheid

GEMATIGDHEID

Kernwoorden: evenwicht - van alles genoeg - harmonie - lichaam en geest i

De Duivel

DE DUIVEL

Kernwoorden: Afhankelijkheid - verstrikking - verleiding - overdaad - ver

De Toren

DE TOREN

Kernwoorden: plotseling - doorbraak - ineenstorting - ontsteltenis - dond

De Ster

DE STER

Kernwoorden: nieuwe mooie toekomst - hoop - goede ster - geluk en vervull

De Maan

DE MAAN

Kernwoorden: duisternis - schaduwzijde - dromen - angsten - onzekerheid -

De Zon

DE ZON

Kernwoorden: levensvreugde - kracht - vitaliteit - scheppingskracht - cre

Het Oordeel

HET OORDEEL

Kernwoorden: verlossing - bevrijding - je ware schat - iets verloren duik

De Wereld

DE WERELD

Kernwoorden: heelheid - eenheid - het doel - voltooiing - voldoening - de

DE TAROTKAARTEN VAN DE KLEINE ARCANA


STAVEN - VUUR

Staven

Staven in de tarot staan voor het element 'vuur'. De tarotkaarten van Staven duiden op dagelijkse aangelegenheden en de geestdrift waarmee dingen gedaan worden. Staven worden geassocieerd met vele vormen van reizen, communicatie en dagelijkse bezigheden. Het element 'vuur' staat hier voor energie en ondernemingszin, creativiteit en de drang op dingen aan het rollen te krijgen.


Staven I

STAVEN I

Kernwoorden: kracht, moed, nieuwe impuls, energie, macht, geluk, kans

Staven II

STAVEN II

Kernwoorden: inzet, ziekte, treurigheid, twist, meningsverschil, debat

Staven III

STAVEN III

Kernwoorden: ondernemingslust, idee, succes, stimulatie, sterkte, creativiteit

Staven IV

STAVEN IV

Kernwoorden: nieuwe relatie, vreugde, harmonie, groei, succes, optimisme, hulp

Staven V

STAVEN V

Kernwoorden: schijngevecht, strubbelingen, wedstrijd, krachtmeting, geharrewar

Staven VI

STAVEN VI

Kernwoorden: nieuwe zaken, overwinning, succes, roem, optimisme

Staven VII

STAVEN VII

Kernwoorden: verrassend initiatief, openbaring, uitdaging, moedigheid

Staven VIII

STAVEN VIII

Kernwoorden: spoedige gebeurtenis, bewogen tijden, twijfel, onzekerheid

Staven IX

STAVEN IX

Kernwoorden: hindernissen, afweer, onzekerheid, angst, vertraging, tegenstand

Staven X

STAVEN X

Kernwoorden: beklemming, uitputting, perspectiefloos, druk, stress

Staven Page

STAVEN PAGE

Kernwoorden: ongebruikelijk nieuws, uitzicht, nieuwe zaken

Staven Ridder

STAVEN RIDDER

Kernwoorden: vertrek, plezierige gebeurtenis, afscheid, overhaast, geheimzinnig

Staven Koningin

STAVEN KONINGIN

Kernwoorden: goede oogst, succes, onafhankelijkheid, vitaliteit, kansen

Staven Koning

STAVEN KONING

Kernwoorden: rechtschapenheid, onverwachte kans, goed nieuws, goede raad


PENTAKELS - AARDE

Pentakels

Pentakels in de tarot; ook wel Pentagrammen of Munten genoemd. Ze zijn aan het element 'aarde' gerelateerd. Ze staan voor concrete zaken en de materiële wereld. Deze tarotkaarten hebben een associatie met hulpbronnen. Ze houden verband met onze financiën en met arbeid die geld oplevert. Tevens ook is er vaak een associatie met verdiensten, uitgaven en besparingen. Ze hebben een sterke betrekking op groet, vooruitgang, zekerheid en winst en verlies.


Pentakels I

PENTAKELS I

Kernwoorden: materieel geluk, vruchtbaarheid, rijkdom, gezondheid, beloning

Pentakels II

PENTAKELS II

Kernwoorden: krachtinspanning, speelsheid, verandering, communicatie

Pentakels III

PENTAKELS III

Kernwoorden: ontplooiing, aanzien, zelfverwerkelijking, erkenning, succes

Pentakels IV

PENTAKELS IV

Kernwoorden: hebzucht, opgejaagdheid, tegenstand, vertraging, vastklampen

Pentakels V

PENTAKELS V

Kernwoorden: angst, verlatenheid, tegenslag, nood, afhankelijkheid, bedrog

Pentakels VI

PENTAKELS VI

Kernwoorden: voorzichtigheid, beloning, behulpzaamheid, tolerantie

Pentakels VII

PENTAKELS VII

Kernwoorden: rijpingsperiode, geduld, zakensucces, beloning, vruchten

Pentakels VIII

PENTAKELS VIII

Kernwoorden: arbeid, motivatie, beginstadium, risico's, aanvang

Pentakels IX

PENTAKELS IX

Kernwoorden: voltooiing, materieel geluk, succes, vervulling, luxe

Pentakels X

PENTAKELS X

Kernwoorden: succes, zekerheid, fundament, groei, stevig

Pentakels Page

PENTAKELS PAGE

Kernwoorden: nieuwe zaken, studie, leergierigheid, beminnelijkheid

Pentakels Ridder

PENTAKELS RIDDER

Kernwoorden: uithoudingsvermogen, voorspoed, realisme, materialisme, oprechtheid

Pentakels Koningin

PENTAKELS KONINGIN

Kernwoorden: overvloed, zekerheid, geschenk, ervaring, zinnelijk, ernstig

Pentakels Koning

PENTAKELS KONING

Kernwoorden: realistisch, bekwaam, zakensucces, vermogend, goedmoedig


KELKEN - WATER

Kelken

Kelken, tevens ook Bekers in de tarot, zijn gerelateerd aan 'water'. Ze worden vaak samen gezien met gevoelens en emotie, zoals in relaties en de liefde, het gezin of de familie. Ze hebben betrekking op gezelschap, comfortabele leefomstandigheden, een fijne werksituatie en vrienden. Vaak duiden Kelken op een creatieve en artistieke ontwikkeling en tonen ze de vraagsteller zijn gevoelens in een bepaalde situatie.


Kelken I

KELKEN I

Kernwoorden: liefde, geluk, groei, voldoening, harmonie, overvloed, vreugde

Kelken II

KELKEN II

Kernwoorden: persoonlijke relaties, verliefdheid, hartstocht, ontmoeting

Kelken III

KELKEN III

Kernwoorden: geluk in de liefde, vreugde, harmonie, rijkdom, genezing

Kelken IV

KELKEN IV

Kernwoorden: verveling, tegenzin, gemengde gevoelens, neergang

Kelken V

KELKEN V

Kernwoorden: scheiding, verdriet, rouw, jaloezie, verlies, twijfel

Kelken VI

KELKEN VI

Kernwoorden: definitief, nostalgie, onschuldig, verleden, herinnering

Kelken VII

KELKEN VII

Kernwoorden: illusie, fantasie, onbeantwoorde liefde, kortstondig

Kelken VIII

KELKEN VIII

Kernwoorden: zwaarmoedigheid, afzien, verlies, teleurstelling, scheiding

Kelken IX

KELKEN IX

Kernwoorden: huiselijk geluk, genoegdoening, vrolijkheid, optimisme, gezondheid

Kelken X

KELKEN X

Kernwoorden: thuisvoelen, vreugde, harmonie, redding, liefdevolle vriendschap

Kelken Page

KELKEN PAGE

Kernwoorden: nieuws, meditatie, ontplooiing, gevoelig, hulp, spontaan

Kelken Ridder

KELKEN RIDDER

Kernwoorden: uitnodiging, voorstel, nieuwe liefde, tederheid, opwinding

Kelken Koningin

KELKEN KONINGIN

Kernwoorden: vreugde, wijsheid, minnares, liefdevol, succes, geluk

Kelken Koning

KELKEN KONING

Kernwoorden: goede raad, grootmoedig, minnaar, invloed, helper, rijp


ZWAARDEN -LUCHT

Zwaarden

Zwaarden staan in relatie met het element 'lucht'. Ze heersen over het gebied van de geest in de zin van ideeën en zorgen. Ze hebben tevens betrekking op belangrijke beslissingen, teleurstellingen, beperkingen, verliezen en vertragingen. Tevens worden zwaarden vaak geassocieerd met reizen, zowel en de letterlijke als figuurlijke zin. Deze tarotreeks is waarschijnlijk het eenvoudigst te interpreteren op het moment dat ze in verband staat met geestelijke activiteiten.


Zwaarden I

ZWAARDEN I

Kernwoorden: overwinning, moed, besluitvaardigheid, zelfvertrouwen, kracht

Zwaarden II

ZWAARDEN II

Kernwoorden: tegenstrijdigheden, twijfel, strijd, ziekte, onbegrip

Zwaarden III

ZWAARDEN III

Kernwoorden: onvoorziene gevolgen, oude wonden, verdriet, lijden, breuk

Zwaarden IV

ZWAARDEN IV

Kernwoorden: teruggetrokkenheid, isolatie, treurigheid, afstand, offer, afzien

Zwaarden V

ZWAARDEN V

Kernwoorden: Phyrrhus overwinning, nederlaag, verlies, smaad, angst, verraad

Zwaarden VI

ZWAARDEN VI

Kernwoorden: muizenissen, ergernis, oude angsten, uitstel, hindernis

Zwaarden VII

ZWAARDEN VII

Kernwoorden: recht halen, bedrog, heimelijkheid, afgang, listigheid

Zwaarden VIII

ZWAARDEN VIII

Kernwoorden: krachteloosheid, stilstand, onzekerheid, machteloosheid

Zwaarden IX

ZWAARDEN IX

Kernwoorden: zelfbeschuldiging, depressie, fiasco, vertwijfeling

Zwaarden X

ZWAARDEN X

Kernwoorden: ondergang, geweld, katastrofe, lijden, vernietiging

Zwaarden Page

ZWAARDEN PAGE

Kernwoorden: verraad, indiscretie, conflict, strijd, discussie

Zwaarden Ridder

ZWAARDEN RIDDER

Kernwoorden: bekwaamheid, moed, onverwachte doorbraak, hulp

Zwaarden Koningin

ZWAARDEN KONINGIN

Kernwoorden: voorzichtigheid, ontbering, scheiding, onvruchtbaarheid

Zwaarden Koning

ZWAARDEN KONING

Kernwoorden: besluitvaardig, strijd, discussie, scherpzinnig, cynisme