Er zijn 22 sleutelkaarten, ook wel ‘troefkaarten’ genoemd. Deze tarotkaarten staan voor de grote en belangrijke veranderingen of gebeurtenissen in ons leven. Deze 22 tarotkaarten worden samen de Grote Arcana genoemd. Alle sleutelkaarten zijn voorzien van een naam, bijvoorbeeld: de Magiër, de Duivel, de Ster, de Wereld, etc.


DE TAROTKAARTEN VAN DE GROTE ARCANA:

DE DWAAS

NAÏVITEIT - ONTVANKELIJKHEID - VERWONDERING - OPENHEID - PLEZIER - LEVENSLUST - ZORGELOOS

Verwondering is het allereerste begin van een (ontdekkings) reis of van een onderzoek. Nieuwsgiergheid zorgt voor de prikkel om aan het experiment te beginnen. Een kind loopt spontaan tegen de oplossing van het probleem aan.


DE MAGIER

SCHEPPINGSKRACHT - WILSKRACHT - VAARDIGHEID - WIJSHEID - KRACHT - MEESTERSCHAP EN DIPLOMATIE

Toveren is niet magisch, het is creatief gebruik maken van al je kwaliteiten om tot een, zo goed mogelijk, resultaat te komen. Als je weet hoe het werkt, is alles eenvoudig. Je kunt alleen iets bereiken als je het ook echt wilt.


DE HOGEPRIESTERES

ONDERBEWUST - HET VERBORGENE - INTUÏTIE - PASSIVITEIT - GEDULD - INNERLIJKE STEM

De verborgen waarheid is datgene wat niemand kan zien maar wat van binnen wordt ervaren, het innerlijke weten. Wacht af en luister naar je innerlijke stem wanneer het tijd is om te handelen. Het allerbeste is om op dit moment de dingen te laten gebeuren.


DE KEIZERIN

LEVENDIGHEID - OVERVLOED - MOEDER NATUUR - WEELDERIGHEID - GROEI - VRUCHTBARE BODEM - RIJKDOM

Moeder natuur biedt je een vruchtbare bodem waarop je al je plannen kunt laten groeien en bloeien. Alles wat je wenst kun je hier tot ontwikeling brengen, er is genoeg aanwezig om het ook echt te realiseren.


DE KEIZER

STRUCTUUR - VASTE VORM - NUCHTERHEID - REALITEIT - VERSTARRING - LEIDER - BEPERKEN - PRAKTISCH

Structuur is datgene wat je nodig hebt om zaken een bepaalde vorm te geven. Hierdoor komt er orde en overzicht. Het verwezenlijken van je wensen kun je doen door jezelf geen illusies te maken, consequent te zijn en spijkers met koppen te slaan. Draag daarbij de verantwoording en concentreer je op dat wat aanwezig is.


DE HOGEPRIESTER

VERTROUWEN - DIEP GELOOF - INNERLIJKE LERAAR - RELIGIE - WIJSHEID IN SPIRITUELE ZAKEN - GODSDIENST - TRADITIE - RITUELEN

Geloven is een overtuiging die je hebt en het weten dat deze ook is zoals jij denkt dat hij is. Het kan je kracht geven om door te gaan, houvast in moeilijke tijden en zekerheid door vertrouwen.


DE GELIEFDEN

KEUZE VAN HET HART - VOLMONDIG JA-ZEGGEN - BESLISSING - LIEFDE - LIEFDESERVARING - VERBINDING

Keuze van het hart is dat waar je voor kiest met alles wat je in je hebt. Er zijn hierbij geen alternatieven die openblijven en ook geen voorbehouden. Het is een volledig ja-zeggen tegen die ene persoon of situatie.


DE ZEGEWAGEN

NIEUW (ZELF)BEWUSTZIJN - DOORBREKEN VAN ROUTINE - AFWERPEN VAN OVERGENOMEN OPVATTINGEN - VERTREK NAAR HET NIEUWE - KRACHT - MOED

Het vertrek is het loslaten van oude patronen en een begin van nieuwe doelen.


GERECHTIGHEID

EERLIJKHEID - OORDEEL - RECHTVAARDIGHEID - SPIEGEL - OBJECTIVITEIT - EVENWICHT - VERANTWOORDELIJKHEID

Oordeel is de objectieve beslissing die je neemt nadat je alles goed tegen elkaar hebt afgewogen. Helderheid en oprechtheid is hierin belangrijk. De ander zal je altijd terugspiegelen zoals je jezelf opstelt, je krijgt terug wat je weggeeft. Je bent zelf verantwoordelijk voor alles wat je doet of juist niet doet.


DE KLUIZENAAR

ZOEKEN - INTROVERT - AFZONDERING - DIEPER INZICHT - WIJSHEID - GESLOTENHEID - WETEN WAT ECHT BELANGRIJK IS - ALLEEN-LEVEN

Zelfbezinning is het goed overdenken van dingen, (zelf)bewust bezig zijn.


HET RAD VAN FORTUIN

HET LOT - BESTEMMING - (LEVENS)TAAK - VOOR ALLES IS EEN TIJD

(Levens)taak is het uitvoeren en volbrengen van datgene wat jou is opgedragen. Je kunt hier niet voor weglopen. Jouw weg gaat langs alle personen, situaties en andere zaken die voor je bedoeld zijn. Je kunt hiervan leren en door groeien daar waar het nodig is.


KRACHT

MOED - LEVENSLUST - HARTSTOCHT - PASSIE - VURIGHEID - DIERLIJKE INSTINCTEN - (SCHEPPINGS)KRACHT - OERKRACHT - GEDULD - ZACHTHEID

Kracht is de natuurlijke drift die aangeeft hoe sterk je levenslust is. Het is je oerkracht, instinct of dierlijke kracht die in jou verborgen zit. Deze komt, als het goed is, soms wel eens aan de oppervlakte.


DE GEHANGENE

CRISIS - STILSTAND - OMMEKEER - GEDULD - INNERLIJKE GROEI - OFFER - HET VERLICHTE DENKEN - VERANDERING

Stilstand is het stagneren van een natuurlijk verloop in ontwikkelingen. Dit zorgt er voor dat de energie niet door kan stromen, wat een ongezonde situatie oplevert. Hierin kan alleen verandering komen als je de tijd neemt, de stiltstand, om te groeien en de dingen anders te gaan zien. Meestal gaat de verandering gepaard met een offer dat je zult moeten brengen.


DE DOOD

TRANSFORMATIE -LOSLATEN - AFSCHEID - VERLOSSEN - HET OUDE EN HET NIEUWE

Transformatie is de totale verandering die er voor zorgt dat het oude nooit meer kan zijn en er alleen nog maar ruimte is voor het nieuwe. Dit kan niet zonder dat er een, soms zeer pijnlijk of ingrijpend, afscheid aan vooraf is gegaan. Deze verandering kan je ook verlossen van dat wat misschien allang niet meer goed was.


GEMATIGDHEID

EVENWICHT - VAN ALLES GENOEG - HARMONIE - LICHAAM EN GEEST IN BALANS - GELATENHEID - (INNERLIJKE) ZIELENRUST - ZIELENGIDS - GENEZING

Juiste mengsel is de balans tussen geest en lichaam en het evenwicht van je innerlijke wereld met de omgeving. Dit kun je bereiken door iedere keer weer vanuit je centrum te handelen. Dan ben je in harmonie met jezelf en kun je ook in harmonie omgaan met de buitenwereld.


DE DUIVEL

AFHANKELIJKHEID - VERSTRIKKING - VERLEIDING - OVERDAAD - VERSLAVING - SCHADUWZIJDE - VRIJWILLIG VASTZITTEN

Verleiding is dat waarvan je denkt dat het mooi en goed is, maar waarbij je innerlijke stem weet dat het niet goed voor je is. En toch wil je steeds meer. Het is de verlokking die jou aanzet om dingen te doen die tegen je principes ingaan.


DE TOREN

PLOTSELING - DOORBRAAK - INEENSTORTING - ONTSTELTENIS - DONDERSLAG BIJ HELDERE HEMEL - INGRIJPENDE VERANDERING VAN OUDE PATRONEN - BEVRIJDING

Doorbraak is soms nodig, patronen zijn vastgeroest en geven geen ruimte meer voor groei en nieuwe ontwikkeling.


DE STER

NIEUWE MOOIE TOEKOMST - HOOP - GOEDE STER - GELUK EN VERVULLING.

Hoop is dat waar je jezelf op kunt richten om met kracht de richting in te gaan waar je hart vol van is. Deze ster wijst je een goede weg, zij is het "lichtpuntje" waar je jezelf vol vertrouwen op kunt richten. Later in de tijd zul je merken dat deze richting goed voor je was.


DE MAAN

DUISTERNIS - SCHADUWZIJDE - DROMEN - ANGSTEN - ONZEKERHEID - BANGE VOORGEVOELENS

Duisternis is het donker waardoor je geen helder (in)zicht hebt in zaken. Je bent bang en onzeker omdat je niet weet waar je aan toe bent. Ergens in jouw verleden heeft deze angst zich diep genesteld in je.


DE ZON

LEVENSVREUGDE - KRACHT - VITALITEIT - SCHEPPINGSKRACHT - CREATIVITEIT - HERBOREN VOELEN - WARMTE - HELDER LICHT

Levenslust is sterke energie die je de kracht geeft om alles positief te bekijken, te genieten en alles er uit te halen wat er in zit. Het zorgt voor vrolijke, zonnige en gelukkige tijden waarbij je intens van het leven kunt genieten.


HET OORDEEL

VERLOSSING - BEVRIJDING - JE WARE SCHAT - IETS VERLOREN DUIKT WEER OP - DE KUS OP DE KIKKER

Verlossing is het oplossen van een probleem, bevrijd worden van een nare situatie, verlost worden van het nare wat je zo erg bezig houdt. Het is de bevrijding van dat waar je al zo lang mee roncloopt, waar je over piekert of nog steeds geen oplossing voor gevonden hebt.


DE WERELD

HEELHEID - EENHEID - HET DOEL - VOLTOOIING - VOLDOENING - DE JUISTE PLAATS INNEMEN - (EIND)PUNT

Het doel is datgene wat je als eindresultaat hoopt te bereiken. Een voltooing van dat waar je misschien al zo lang naar toe hebt gewerkt.