Hieronder volgt een overzicht van de runenstenen met daarbij een omschrijving van de betekenis ervan.

FREYA'S ACHT

fehu

FEHU

staat voor bezit, rijkdom, macht, verantwoordelijkheid, hebzucht, jaloezie

Vertaling: vee, astrologische overeenkomst: Stier


Fehu kan zowel rechtopstaand als omgekeerd getrokken worden.

In het verleden was vee een zeer belangrijk bezit. De rune 'fehu' staat daarom ook voor voorspoed of rijkdom en het onderzoek naar de waarde ervan. Het betekent voeding op zowel een goddelijk als een aards niveau, geestelijke rijkdom en welvaart. Fehu staat symbool voor creativiteit en voorspoed.


uruz

URUZ

staat voor kracht, energie, een wilde stier

Vertaling: oeros, astrologische overeenkomst: Pluto


Uruz kan zowel rechtopstaand als omgekeerd getrokken worden.

De oeros 'Uruz' stond bekend om zijn snelheid en kracht. Uruz staat daarom bekend als de rune voor de krijgers, dit vanwege de vaardigheid die benodigd is om op een oeros te jagen. Deze rune staat voor een periode van geestelijke groei, zelfbewustzijn en verandering. Het staat voor een overgangsfase die te interpreteren is als verlies maar waar juist nieuwe kansen liggen voor de toekomst. Soms is het noodzakelijk om dingen los te laten.


thurisaz

THURISAZ

staat voor sterkte, goed nieuws, de poort

Vertaling: Jötun (reus), astrologische overeenkomst: Saturnus


Thurisaz kan zowel rechtopstaand als omgekeerd getrokken worden.

Thurisaz geeft aan dat het tijd is voor een rustpauze en raadt daarbij aan geen overhaaste beslissingen te nemen. Het staat symbool voor een poort die je door moet gaan voordat je kunt zien wat te toekomst gaat brengen. Het is tijd om even achterom te kijken en bepaalde zaken af te sluiten.ansuz

ANSUZ

staat voor signalen, boodschappen, communicatie

Vertaling: Aesir (god), astrologische overeenkomst: Mercurius


Ansuz kan zowel rechtopstaand als omgekeerd getrokken worden.

Ansuz is de rune van de communicatie en het contact met de goddelijke macht. Het raadt je aan open te staan voor nieuwe ideeën en inzichten en je te verenigen met anderen om je doelen te bereiken.


raidho

RAIDHO (raido)

staat voor reizen, communicatie, hereniging

Vertaling: reis, astrologische overeenkomst: Mercurius in het 9e huis.


Raidho kan zowel rechtopstaand als omgekeerd getrokken worden.

Deze rune, ook wel bekend als raido, staat voor de cyclus van het leven. Raidho vertegenwoordigd dan ook reizen en veranderingen. Niet alleen letterlijk, maar ook de geestelijke reis; de persoonlijke ontwikkeling. Raidho staat symbool voor groei, herstel van evenwicht en selfhealing.


kenaz

KENAZ (kanu, kauna)

staat voor creatief vuur, licht, opening

Vertaling: licht, astrologische overeenkomst: Mars


Kenaz kan zowel rechtopstaand als omgekeerd getrokken worden.

Kenaz, soms ook geduid als kanu of kauna vertegenwoordigd verlichting of goddelijk licht, het is de rune van het vuur. Kenaz laat de duisternis wijken en werkt zuiverend en genezend. Kenaz geeft je inzicht in de situatie waarin je je nu bevind en ondanks de afhankelijkheid van anderen en eventuele andere beperkingen vind je het inzicht en de kracht je eigen doelen te bereiken.


gebo

GEBO (gibu)

staat voor verbintenis, vreugde, geschenk

Vertaling: geschenken, astrologische overeenkomst: Venus

Gebo, ook wel gibo genoemd, staat voor generositeit en spirituele geschenken. Het staat symbool voor samenwerking en vriendschap. Gebo raadt je aan om alleen gelijkwaardige relaties te beginnen met respect voor de vrijheid en de zelfbeschikking van een ander.


wunjo

WUNJO (wynn)

staat voor vreugde, geluk en verlichting

Vertaling: perfectie, astrologische overeenkomst: de Zon


Wunjo kan zowel rechtopstaand als omgekeerd getrokken worden.

Wunjo is een positief rune-teken. Deze rune, ook wel bekend als 'wynn' symboliseert harmonie en balans. Op dit moment bevind je je in een gelukkige periode waarin gezondheid, rijkdom en geluk de boventoon voeren. De periode van problemen en hard werken ligt achter je. Je hebt jezelf helemaal gevonden waardoor voor jou het duister is geweken.


HAGEL'S ACHT

hagalaz

HAGALAZ (haglan)

staat voor tegenslagen, verstoring, verandering

Vertaling: hagel, astrologische overeenkomst: Uranus

Hagalaz of haglan is de weerrune. De betekenis van deze rune wordt regelmatig uitgelegd als uitdaging of als niet te controleren, interne en externe krachten. Het is de rune van de verstorende krachten van de natuur die ons dwingen ons aan te passen aan de veranderingen die zich kunnen voordoen. Veel invloed hebben we niet op deze invloeden en het is het beste om je aan te passen aan de situatie. Als je een flexibele instelling hebt en de gebeurtenissen weet te accepteren zul je er minder hinder van ondervinden.


naudhiz

NAUDHIZ (naudiz, nauthiz)

staat voor noodzaak, behoefte, dwang

Vertaling: armoede of behoeften, astrologische overeenkomst: Saturnus

Deze rune die ook wel geschreven wordt als naudiz of nauthiz staat voor zelfontplooiing. Naudhiz vertelt ons dat de behoeften die iemand heeft vervult kunnen worden mits daar aan gewerkt wordt. Mislukkingen of vertragingen kunnen mogelijk worden aangekondigd door deze rune. Dit omdat Naudhiz ons in contact brengt met onze schaduwkant. Ook laat deze rune ons de gebieden in ons leven zien die qua groei onderontwikkeld zijn en waaraan dient gewerkt te worden.


isa

ISA (is, isaz)

staat voor stilstand, frustratie, obstakels

Vertaling: ijs, astrologische overeenkomst: de Maan

Isa (ook wel is of isaz) vertegenwoordigd een status quo of een periode van inactiviteit. Deze rune verlangt een tijdelijk loslaten van je verlangens van ego. Laat je meedrijven in de stroom van het leven en werk mee in stilte en bescheidenheid dan zul je de juiste beweging vanzelf oppakken en nieuwe mogelijkheden ontdekken. Je vastbijten in de materie of stug doorgaan zal geen zin hebben daar je dan geen contact maakt met die diepere laag die de basis heeft gevormd voor deze periode.


jera

JERA (jeran)

staat voor gerechtigheid, oogst, bevrijding

Vertaling: jaar of oogst, astrologische overeenkomst: Jupiter

Jera of jeran vertelt je dat het verleden achter iemand gelaten kan worden en dat er vervolgens een nieuwe tijd gaat aanbreken. Daarbij staat Jera ook voor de vruchten die je plukt van eerdere inspanningen. Als je jera getrokken hebt kun je je verheugen op een positief resultaat. Jera wil je aanmoedigen om door te zetten maar verteld je ook dat je soms tot het juiste moment moet wachten en geduld moet hebben. Forceer niks als je afhankelijk bent van derden en stel je flexibel op.


eihwaz

EIHWAZ (ihwa, iwaz)

staat voor de taxusboom, loutering, ernst

Vertaling: Yggdrasil (taxus), astrologische overeenkomst: Pluto


Eihwaz kan zowel rechtopstaand als omgekeerd getrokken worden.

Eihwaz betekent 'taxusboom' en werd gezien als poort tot een andere wereld en als bewaarder van wijsheden. Daarom ook staat deze rune als je sjamaanrune bekend omdat werd geloofd dat sjamanen de mogelijkheid bezaten om naar andere werelden te reizen. Eihwaz laat je zien dat je soms problemen nodig hebt om tot een juiste oplossing te komen waardoor je in staat zal zijn om situaties die het leven aangenamer maken te creeeren voor jezelf.


perdhro

PERDHRO (perthro, perth)

staat voor mysterie, openbaring, verborgen invloeden

Vertaling: dobbelsteenbeker, astrologische overeenkomst: Neptunus in conjunctie met Venus


Perdhro kan zowel rechtopstaand als omgekeerd getrokken worden.

Perdhro betekent 'dobbelbeker' die in het verleden vaak gebruikt werd bij weddenschappen en spellen. Perdhro vertegenwoordigd het lot. Deze rune is zoals de vlucht van een adelaar; hoog verheven en in contact met de hemelse invloeden ver boven het aardse gedruis. Perdhro heeft te maken met ons innerlijk en uiterlijk thuis en toont de noodzaak om de zorgen voor stevige fundamenten. Bijzondere gebeurtenissen vinden plaats die zeker een positieve invloed kunnen gaan hebben. Zaken die lange tijd geheim waren of verborgen werden gehouden worden geopenbaard.


elhaz

ELHAZ (algiz)

staat voor bescherming, verdediging, innerlijke kracht

Vertaling: eik, astrologische overeenkomst: Jupiter in conjunctie met Venus


Elhaz kan zowel rechtopstaand als omgekeerd getrokken worden.

Elhaz, ook wel bekend als 'algiz' wat eik betekent symboliseert de wereldboom en stelt bescherming voor. Je maakt een tijd van volheid door waarbij er zich meerdere mogelijkheden presenteren om je leven meer kleur en inhoude te geven. Je emoties heb je onder controle en je staat met beide benen stevig op de grond zodat je niet alleen jezelf beschermd maar tevens de mensen in je nabije omgeving die je aan het hart gaan.


sowelu

SOWELU (sowilo)

staat voor succes, geluk, volledigheid

Vertaling: zon, astrologische overeenkomst: de Zon in verhoging

De zon, wat de betekenis is van deze rune, geeft warmte en licht en staat voor levenskracht. Gezondheid en voorspoed zijn krachten die aan sowelu worden toegeschreven. Deze rune geeft je de kans om al je mogelijkheden optimaal te kunnen gebruiken waardoor succes en zelfverwezelijking bereikt kan worden. De positieve invloed van sowelu zal je helen en dichter bij eigenheid en volledigheid brengen.


TYR'S ACHT

teiwaz

TEIWAZ (tiwaz)

staat voor moed, de strijder, wedijver

Vertaling: Tyr, astrologische overeenkomst: de Zon in conjunctie met Mars


Teiwaz kan zowel rechtopstaand als omgekeerd getrokken worden.

Teiwaz, Tyr, was een god van de oorlog die zijn eigen arm opofferde om de andere goden te kunnen redden. Teiwaz wordt gezien als een teken om een offer te doen waarvan je op de lange termijn kunt profiteren en staat symbool voor heldendom of overwinning. Daarnaast is Teiwaz een rune die ons wijst op het naleven van regels en afspraken en ons eraan herinnert dat we ons moeten houden aan onze verantwoordelijkheden ten op zichte van anderen. Deze rune geeft je de kans om iets (karmisch) op te lossen. Deze rune van de strijders zal je moed, toewijding en uithoudingsvermogen geven om je volledig aan je taak te wijden.


berkana

BERKANA (berkanan, berkano)

staat voor een nieuw begin, groei, geboorte

Vertaling: berk, astrologische overeenkomst: de Maan in aspect met Jupiter


Berkana kan zowel rechtopstaand als omgekeerd getrokken worden.

Omdat de berk (berkanan, berkano) bekend staat vanwege het feit dat hij vuur van overleven en snel herstelt van schade wordt berkana in verband gebracht met reincarnatie, vruchtbaarheid en purificatie. Breek met slechte gewoonten die een verkeerde invloed hebben op je gezondheid as dat betekent dat je je levenskwaliteit aanzienlijk kunt verhogen. Deze rune spoort je aan om de ideeen die je al had vorm te geven en projecten te starten. Berkana heeft een positieve invloed op vrouwen die zwanger willen worden daar berkana gezien wordt als een geboorteteken.


ehwaz

EHWAZ

staat voor verandering, vooruitgang, beweging

Vertaling: paard, astrologische overeenkomst: Boogschutter

Een paard werd als het meest behulpzame dier van het dierenrijk gezien. Ehwaz staat voor vooruitgang en samenwerking. Er staan verandereingen te gebeuren waarvan de resultaten een grote vooruitgang opleveren. Mocht je betrokken zijn bij zakelijke projecten dan is het nu belangrijk om initiatieven te nemen. Deze rune moedigt aan om vertrouwens te hebben; ga op reis en stel je open voor nieuwe elementen in je leven.


mannaz

MANNAZ

staat voor mens, intelligentie, het zelf, ego

Vertaling: mens, astrologische overeenkomst: Venus


Mannaz kan zowel rechtopstaand als omgekeerd getrokken worden.

Mannaz wordt gezien als je vertegenwoordiger van onszelf; van de mensheid. In zware tijden toont Mannaz dat hulp nabij is maar ook dat de problemen vaak voortkomen uit onszelf en daarom ook door onszelf opgelost moeten worden. Mannaz symboliseert de kwaliteiten die we als mense bezitten en die ons onderscheiden van andere wezens. Deze rune moedigt je aan om aansluiting te zoeken bij gelijkgestemden voor raad of hulp of om adviezen in te winnen van een deskundige.


laguz

LAGUZ (laukaz)

staat voor water, emoties, het onbewuste

Vertaling: water, astrologische overeenkomst: de Maan


Laguz kan zowel rechtopstaand als omgekeerd getrokken worden.

Water wordt gezien in verband met emoties en intuïtie. Belangrijk is bij het trekken van laguz naar je emoties de vrije loop te laten en te luisteren naar je eigen gevoel. Zorg dat je greep krijgt op je onbewuste drijfveren en raak niet overspoeld door je angten en onzekerheden. Leer de diepste dalen kennen in jezelf zodat je daarna de berg weer kunt beklimmen om de top te bereiekn. Deze rune staat symbool voor een periode van bezinning, zuivering, herstructurering en reorganisatie.


inguz

INGUZ (ingwaz)

staat voor de voltooiing, een nieuw begin, vruchtbaarheid

Vertaling: Inguz, astrologische overeenkomst: Venus in conjunctie met de Maan

Inguz, ook wel ingwaz genoemd, was de god van de vruchtbaarheid en staat dus ook voor vruchtbaarheid en creativiteit. Je hebt je volledig gegeven en dat heeft zijn vruchten afgeworden. Deze veelbelovende rune staat voor een keerpunt in je leven; je hebt je doel bereikt en je project loopt op zijn einde. Het resultaat is positief. Het kan zo zijn dat je een geliefde ontmoet waarbij je een diepe verbondenheid ervaart.


dagaz

DAGAZ

staat voor de dag, verandering, de doorbraak

Vertaling: dag(licht), astrologische overeenkomst: de Zon in conjunctie met Pluto

Deze rune staat voor verlichting en duidelijkheid. Je laat een donkere tijd achter en er breekt een periode van verlichting aan. Je kan je ervaring hebben dat je leven een andere kant opgaat maar juist nu is het daar de aangewezen tijd voor. Ook al moet je een sprong in het diepe wagen; je moet er vertrouwen in hebben dat alles in orde komt. Een succesvolle afsluiting van een fase van ontwikkeling die van grote invloed is op de rest van je leven.


othala

OTHALA (othalan, odal, odil)

staat voor erfenis, bezit, afscheid

Vertaling: bezitting, astrologische overeenkomst: Uranus oppositie Maan


Othala kan zowel rechtopstaand als omgekeerd getrokken worden.

Othala (ook wel othalan, odal of odil) symboliseert je voorouders en toont de invloed die onze ouders en voorouders hebben op onze persoonlijkheid. Deze rune vraagt je iets op te geven wat deel uitmaakt van je familitraditie of culturele achtergrond. Als je othala trekt dan is het van belang afstand te doen van aangeleerde, oude, patronen. In materiële zin kan othala ook een scheiding met verdeling van eigendommen of een erfenis aangeven.


odin

ODIN

staat voor het levenspad, het onbekende, Phoenix

Vertaling: blanco steen, astrologische overeenkomst: de Zon in conjunctie met Neptunus

Odin is de blanco steen die een einde of een nieuw begin symboliseert. Deze rune kan staan voor een geboorte of het ontstaan van iets nieuws. Ook de dood is iets waarvoor Odin staat. Odin kan een situatie betekenen waarbij je je volledig aan je lot overgelaten voelt. Een gebeurtenis waarin je op jezelf wordt teruggeworpen en je angstig bent maar waardoor je het goddelijke in je ervaart waardoor er grote krachten vrijkomen.


0

0

staat voor

Vertaling: 0, astrologische overeenkomst: