Uitleg door kaartensterren.nl

SCHULDGEVOEL - SLECHT GEWETEN - SLAPELOZE NACHTEN - ZORGEN - KWELLINGEN - SCHAAMTE - VERDRIET - BEROUW

Slecht geweten krijg je als je dingen doet waarvan je weet dat ze eigenlijk niet horen. Je angsten en je verdriet hebben je in de tang. Het enige wat dit kan wegnemen is met jezelf in het reine komen.

Zwaarden Negen toont meestal slapeloze nachten en geeft een toestand van bezorgdheid en terneergeslagenheid weer. Dat kan door een slecht geweten komen, maar ook door ziekte of een pijnlijk verlies.


ALGEMEEN

Zwaarden Negen geeft aan dat je last hebt van slapeloze nachten door zorgen en verdriet. Deze kunnen veroorzaakt worden door een slecht geweten, pijnlijk verlies of een ervaring met ingrijpende ziekte. De kaart staat voor de lange nachten waarin je wordt gekweld door zorgen. Je ligt wakker en wacht vol verlangen naar het moment dat de dag aanbreekt en je afleiding kunt zoeken. Zwaarden negen laat niet zien of het wakker liggen te maken heeft met gevoelens van schaamte of schuld, de angst die je hebt voor een moeilijke opgave of levensbedreigende situatie.

Drie kaarten legging

LIEFDE

In relaties geeft Zwaarden Negen aan dat je bang bent om verlaten te worden of om de zorgen en het verdriet dat je hebt bij een scheiding. Je wordt hierbij mede gekweld door je eigen aandeel in de situatie. De kaart kan ook aangeven dat je zorgen hebt om het eenzaam zijn of de angst om een dierbare partner kwijt te raken. Zwaarden Negen kan op een andere manier staan voor de schaamte die je voelt als je partner jouw minder leuke kanten ontdekt of zou ontdekken. In een situatie waarin je alleen leeft maak je jezelf zorgen of hier nog verandering in zal komen of juist omdat je angst hebt dit te veranderen en een relatie aan te gaan.

Tarot van de liefde

CARRIERE

In je werk laat Zwaarden Negen zien dat je een moedeloze en pessimistische houding hebt en dat je lijdt onder de taken die je uitvoert, je meerderen of de algehele werksfeer. De kaart kan ook aangeven dat je bang bent om te falen in bepaalde situaties waarbij je te maken krijgt met ongewone opgaven. Dit kan bijv. gaan om een examen of plankenkoorts. Bij Zwaarden Negen is het meestal je slechte geweten dat je uit je slaap houdt omdat je jezelf verkeerd en nalatig hebt gedragen en nu vreest betrapt te worden.

Weg naar jezelf tarotlegging

ASTROLOGISCHE ASSOCIATIE:

Saturnus in gespannen aspect met de Maan

Horoscopen

ELEMENT:

Lucht

Aardemagie orakel

HEEFT ZWAARDEN IX JOU VERDER GEHOLPEN ? DEEL HIER JOUW ERVARING !