Geboortedag getal


Bereken jouw geboortedag getalDe dag van de maand waarop we geboren zijn is het geboortedaggetal. Dit getal (van 1 tot 31) geeft ons een snel inzicht in onze algemene aard.

Het geboortedaggetal is vergelijkbaar met de Maan in de astrologie. Het is een deel van onze aard die we aan het begin van ons leven ontwikkelen. Het beschrijft de specifieke talenten en eigenschappen die we van jongs af aan cultiveerden. Het geeft onze talenten, bekwaamheden en gereedschappen aan die we in dit leven hebben meegebracht, en is een belangrijke factor bij het kiezen van ons beroep. De invloed ervan is het sterkst ergens tussen het 28e en 56e jaar.

De geboortedag vertelt ons ook hoe we onszelf zien. Het laat vaak die vaardigheden van ons zien waardoor we ons prettig voelen. Onze goede vrienden herkennen ons meestal meer aan de kenmerken van onze geboortedag dan aan het hoofdthema van ons levenspad.

Voor twee-cijferige geboortedag getallen, analyseren sommige numerologen ook hun gereduceerde één-cijferige waarden. Als men bijvoorbeeld op de 15e van de maand geboren is, wordt dit geboortedaggetal verminderd door er 1 + 5 = 6 bij op te tellen, en de verklaring voor het getal 6 wordt ook in aanmerking genomen. Maar - hoewel het waar is dat zij enkele basisovereenkomsten delen - de personen die op de 6e van de maand zijn geboren hebben heel andere talenten dan degenen die op de 15e (1 + 5) of 24e (2 + 4) van de maand zijn geboren.

De mogelijke geboortedag getallen


1

Als je op de eerste dag van de maand geboren bent, heb je een dynamische persoonlijkheid en sta je vaak in het middelpunt van de belangstelling. Misschien kies je voor een carrière in de kunst die je in staat stelt je creatieve interesses na te streven, of werk je met kinderen, dieren of huisdieren om de meer gevoelige kant van jezelf naar boven te halen. Omdat u de dingen graag op uw eigen manier doet, bent u beter geschikt om zelfstandig te werken of in een leidinggevende functie.

2

Als u op de tweede dag van de maand bent geboren, bent u zeer intuïtief en hebt u de neiging om eerder emotioneel dan intellectueel te reageren. Omdat u een medelevende kant hebt, zult u waarschijnlijk een beroep kiezen dat voor anderen zorgt, zoals management, politiek of een dienstverlenende sector. Omdat u de voorkeur geeft aan persoonlijk contact, zult u waarschijnlijk een terrein kiezen waar u nauw met anderen kunt samenwerken.

3

Als u op de derde dag van de maand bent geboren, bent u begaafd met een begripvolle houding en verdraagt u anderen die anders zijn dan uzelf. Omdat u het vermogen hebt om complexe zaken te assimileren en aan anderen over te brengen, zou u zeer geschikt zijn voor een carrière in de reiswereld, het onderwijs, de uitgeverij, de theologie of de financiële wereld.

4

Als u op de vierde dag van de maand bent geboren, beschikt u over veel energie die u in uw voordeel kunt gebruiken als u ze doelgericht aanwendt. In de regel hebt u graag de touwtjes in handen en bent u de baas over uw eigen lot, en daarom wordt u meestal niet beschouwd als een teamspeler als zodanig. U bent zeer geschikt voor elk beroep dat u de vrije hand geeft om op een individualistische manier te werken en met de eer te strijken voor uw eigen prestaties.

5

Als u op de vijfde dag van de maand bent geboren, hebt u een zeer onderzoekende geest en hebt u de neiging om nieuwe ideeën op een analytische manier te onderzoeken. U bent goed geschikt voor elke rol waarin u een dienst moet verrichten of uw vermogen om snel te denken moet gebruiken, zoals administratie, therapie, boekhouding of informatica.

6

Als je op de zesde dag van de maand bent geboren, heb je een prettige inborst waardoor je gemakkelijk vrienden maakt. U hebt een aangeboren gevoel voor diplomatie en weet wat u moet zeggen in bijna elke situatie. U zou uitblinken in elk beroep waarin u uw liefde voor schoonheid tot uitdrukking kunt brengen, zoals kunst of muziek, of waarin u relaties kunt ontwikkelen, zoals dat van vertegenwoordiger, consultant, adviseur of notaris.

7

Als u op de zevende dag van de maand bent geboren, hebt u zeer hoge idealen over hoe dingen zouden moeten zijn en kunt u zich daarom soms in de steek gelaten voelen als anderen niet aan uw verwachtingen voldoen. Je kunt emotioneel zijn, en deze gevoeligheid wordt vaak gekanaliseerd via je intuïtieve vermogens. Je zou zeer geschikt zijn voor een carrière in de geneeskunde, de farmaceutica of de cosmetica-industrie.

8

Als u op de achtste dag van de maand bent geboren, hebt u een serieuze inslag en kunt u er meestal op rekenen dat u uw afspraken nakomt. U bent misschien wat somber gestemd vanwege uw vele verantwoordelijkheden en zou goed passen in een zakelijke omgeving waar u uw superieure organisatorische vaardigheden zou kunnen gebruiken.

9

Als u op de negende dag van de maand bent geboren, wordt u door uw vrienden beschouwd als een onafhankelijke denker die niet gebonden is aan de conventionele moraal. U zou goed geschikt zijn voor een van de opkomende beroepen, zoals televisie, lucht- en ruimtevaart of informatietechnologie.

10

Als u op de tiende dag van de maand bent geboren, hebt u veel intensiteit die gekanaliseerd kan worden om de doelen te bereiken die u voor uzelf hebt gesteld. Hoewel u over het algemeen een zonnig karakter hebt, zult u af en toe extremen in uw temperament ervaren die heel verwarrend zijn voor degenen die dicht bij u staan. U zou zeer geschikt zijn voor een carrière in de geneeskunde, kwaliteitsbewaking of zelfs spionage.

11

Als u op de elfde dag van de maand bent geboren, bent u heel gevoelig en kunt u de emotionele toestand van anderen oppikken, die u dan kunt verwarren met die van uzelf. Omdat u zorgzaam bent en wilt helpen, kunt u te emotioneel betrokken raken en moet u leren u los te maken van mensen met persoonlijke problemen. U zou goed geschikt zijn voor een beroep dat met het publiek werkt, zoals detailhandel, klantenservice of counseling.

12

Als u op de twaalfde dag van de maand bent geboren, bent u een van die personen die heel vaak projecten moeten afmaken waar anderen aan zijn begonnen maar die zij onvoltooid hebben gelaten. U bezit een aangeboren wijsheid waarvan alleen uw naaste vrienden op de hoogte zijn, omdat u er niet voor voelt uw mening te uiten of advies te geven als daar niet om gevraagd wordt. U bent geschikt om les te geven, te adviseren, te bemiddelen of te verkopen.

13

Als u op de dertiende dag van de maand bent geboren, bent u een van die personen die projecten tot een goed einde brengt, ongeacht of u er nu wel of niet het initiatief toe hebt genomen. U kunt overtuigend zijn met een nogal intense manier van doen die minder zelfverzekerde zielen zou intimideren. Hoewel u misschien een beetje een eenling bent, hebt u grote organisatorische vaardigheden en zou u uitblinken in projectmanagement, pensioenarchitectuur of zelfs landbouw.

14

Als u op de veertiende dag van de maand bent geboren, hebt u een zeer methodisch temperament dat u kunt gebruiken door alleen te werken. Zelfs als u in teamverband werkt, zult u proberen een niche te vinden waarin u zelfstandig kunt werken. Omdat u veel aandacht besteedt aan details, bent u zeer geschikt om complexe leidinggevende taken uit te voeren, maar u moet er wel voor oppassen dat u niet met de eer gaat strijken van het werk dat anderen hebben verricht.

15

Als u op de vijftiende dag van de maand bent geboren, hebt u een aangename houding en kunt u goed praten met mensen van verschillende culturele achtergronden. Uw diplomatie zal u ongetwijfeld helpen succes te boeken in welk carrièrepad u ook kiest, maar u zou goed passen in het bankwezen, de schoonheidsbranche of de fysiotherapie.

16

Als u op de zestiende dag van de maand bent geboren, bent u een idealist en kunt u het systeem omverwerpen in een poging om wat u als een noodzakelijke verandering beschouwt, tot stand te brengen. Je zou goed geschikt zijn om met water te werken, zoals in de scheepvaart, visserij of vrijetijdsindustrie.

17

Als u op de zeventiende dag van de maand bent geboren, bent u zeer goed opgeleid, maar zult u de neiging hebben het merendeel van uw lessen te leren door levenservaring in plaats van een meer formele klasomgeving. Omdat u nogal sympathiek bent ingesteld en goed kunt omgaan met mensen uit alle lagen van de bevolking, zou u goed geschikt zijn voor een verkoopfunctie die u uiteindelijk in een managementfunctie zou doen belanden, nadat u zich hebt bewezen.

18

Als u op de achttiende dag van de maand bent geboren, bent u heel gevoelig en hebt u de neiging uw aangeboren intuïtie te gebruiken om u te helpen slagen op de werkplek. U kunt te maken krijgen met mensen die uit jaloezie of onzekerheid proberen u op elke mogelijke manier in diskrediet te brengen. In dergelijke omstandigheden is het beter niets te doen dan de storm te doorstaan, want reageren op dergelijke venijnige beschuldigingen zou meer kwaad dan goed doen en de roddel alleen maar verlengen. Omdat u overal waar u komt tot innovatie inspireert, zou u zeer geschikt zijn voor elke rol die probleemoplossing en veranderingsmanagement vereist.

19

Als u op de negentiende dag van de maand bent geboren, kunt u nogal veranderlijk en enigszins egocentrisch in uw benadering van het leven zijn. In de regel bent u graag in de voorhoede van de technologie, midden in het centrum, waar u opwindende dingen laat gebeuren. U zou goed passen in een van de nieuwere beroepen, zoals telecommunicatie, informatietechnologie of de televisie-industrie.

20

Als u op de twintigste van de maand geboren bent, bent u zeer ontvankelijk, maar kunt u tot het uiterste gaan in uw reactie op anderen. Hoewel u een zorgzaam persoon bent, moet u werken aan het in evenwicht brengen van uw temperament, zodat de hulp die u anderen geeft werkelijk wordt gewaardeerd. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat mensen in uw ernst om te helpen alleen baat zullen hebben bij uw diensten als ze daadwerkelijk hulp willen: anders zullen ze uw goede bedoelingen beschouwen als inmenging in hun privézaken. U zou goed geschikt zijn om te werken in een beroep dat voor anderen zorgt, zoals verpleging, kinderverzorging, counseling of thuiszorg.

21

Als u geboren bent op de eenentwintigste dag van de maand, bent u nuchter en neemt u de tijd om te overwegen hoe intermenselijke relaties de groep als geheel beïnvloeden. Er kan op u worden gerekend om projecten die u bent begonnen te voltooien en u zult daarom worden opgenomen in expansieve programma's die toegewijde personen nodig hebben. U bent zeer geschikt voor financieel speculatieve ondernemingen, uitgeverij en adviserende rollen.

22

Als u op de tweeëntwintigste dag van de maand bent geboren, bent u zeer helderziend en hebt u de neiging uw intuïtieve gaven te gebruiken om u te helpen uit te blinken op de werkplek. Hoewel u veel energie hebt die u in uw persoonlijke relaties steekt, moet u zich bewust zijn van verborgen vijanden die het leven een beetje ingewikkelder zullen maken als ze uw zwakheden ontdekken. U bent goed geschikt voor architectuur, het huishouden en rollen die een behoorlijke hoeveelheid organisatietalent vereisen.

23

Als u op de drieëntwintigste dag van de maand bent geboren, bent u een zeer analytisch persoon en hebt u de neiging om de wereld om u heen in twijfel te trekken. U bent communicatief vaardig en kunt corresponderen met mensen met verschillende achtergronden, waardoor u vaak de rol van bemiddelaar of facilitator vervult. Persoonlijke relaties zijn belangrijk voor u omdat u vrienden maakt die u op het werk en in sociale omgevingen ontmoet. Hoewel u gelukkig zou zijn als analist-programmeur of boekhouder, moet u administratief werk niet afwijzen, want u kunt veel plezier halen uit de contacten die u onvermijdelijk zult leggen.

24

Als u op de vierentwintigste dag van de maand bent geboren, hebt u een aangenaam, zo niet wat krachtdadig temperament, dat u kan helpen om uit het leven te halen wat u wilt. U steekt veel energie in het onderhouden van persoonlijke relaties en zult waarschijnlijk veel vriendschappen hebben ontwikkeld via uw werk en privéleven. U zou goed geschikt zijn voor een carrière als procesadvocaat, paralegal, leidinggevende of personeelsfunctionaris.

25

Als u op de vijfentwintigste dag van de maand bent geboren, ligt er een zeer spirituele kant aan uw aard, die u in de regel alleen tegenover uw naaste vrienden zult uiten. U bent enigszins filosofisch ingesteld en kunt melancholisch worden als u het gevoel hebt dat de dingen niet in uw voordeel zijn uitgevallen - vooral als u nadenkt over uw persoonlijke relaties. U zou goed geschikt zijn voor een rol als adviseur, raadgever of genezer.

26

Als je op de zesentwintigste dag van de maand bent geboren, heb je al op jonge leeftijd veel verantwoordelijkheid gekregen en heb je daardoor een serieuzere kant in je aard. Je moet hard werken om je persoonlijke relaties te ontwikkelen, en als gevolg daarvan kun je de ups en downs van verschillende partnerschappen meemaken voordat je de persoon vindt met wie je uiteindelijk de rest van je leven zult doorbrengen. U bent een harde werker met uitzonderlijke organisatorische vaardigheden en zou uitblinken in een leidinggevende of managementfunctie om de persoonlijke kwaliteiten die u al bezit te versterken.

27

Als je op de zevenentwintigste dag van de maand bent geboren, ben je erg veranderlijk en kun je soms als wispelturig worden gezien. Je bent intelligent en komt met veel unieke ideeën, en omringt je daarom graag met andere gelijkgestemde zielen. Omdat u vaak jaren vooruitloopt op de mensen om u heen, kunnen uw naaste vrienden u onder stress enigszins excentriek, zo niet instabiel, vinden. Hoewel u anderen om u heen nodig hebt om succesvol te zijn, zou u zeer geschikt zijn voor de wetenschap, telecommunicatie of onderzoeksfuncties.

28

Als u geboren bent op de achtentwintigste dag van de maand, ziet u zichzelf graag als een ster - vooral op het werk, en kunt u zich bedreigd voelen door hen die volgens u misschien bekwamer zijn dan uzelf. U wordt niet graag gezien als een muurbloempje en zult veel moeite doen om u te omringen met het juiste soort vrienden en kennissen die u het beeld geven dat u graag wilt uitstralen. Hoewel u hard werkt voor resultaten, bent u niet iemand die graag alleen werkt en daarom ontwikkelt u hechte vriendschappen in uw werkomgeving om uw tijd daar een beetje aangenamer te maken. U zou goed geschikt zijn voor elk gebied waarin u uw creativiteit kunt gebruiken, zoals werken met kinderen, dieren of de toeristenindustrie.

29

Als u op de negenentwintigste dag van de maand bent geboren, hebt u een zeer zorgzame inborst waardoor u uiteindelijk in een roeping terecht zult komen waarin u verantwoordelijk bent voor anderen. Hoewel het zeer waarschijnlijk is dat u beroepsmatig zult uitblinken, kan uw privéleven pieken en dalen kennen omdat u zowel persoonlijke als publieke lof nastreeft. Hoewel u het op veel gebieden goed zult doen, moet u uw kalmte bewaren omdat u de neiging hebt om onder druk in extremen te reageren.

30

Als u op de dertigste dag van de maand bent geboren, bent u zeer deskundig en in staat om vol vertrouwen over verschillende onderwerpen te praten. Onderwijs is belangrijk voor je en je blijft je hele leven nieuwe concepten leren. Professioneel gezien zou je zeer geschikt zijn voor de academische wereld, reizen, uitgeverij of atletiek.

31

Als je op de eenendertigste dag van de maand bent geboren, ben je een van die leiders die anderen volgen omdat ze je innerlijke kracht en vertrouwen kunnen voelen. Hoewel je een grote vriendenkring hebt, ben je toch een beetje een eenling die zich niet laat dwingen om deel te nemen aan activiteiten waar je geen deel van wilt uitmaken. Professioneel gezien zou u uitblinken in onderzoek of een leidinggevende rol.


Dagkaart van zondag: De dood

Bij het trekken van de kaart de dood gaat het niet over het op handen zijnde sterven van jou. De dood is symbolisch en nodigt je uit om te zien wat er getransformeerd kan worden bij jou. Waarbij de oude gewoonte die je niet meer dient, sterft. De Dood gaat over transformatie van aspecten van jou, zodat het oude gaat en het nieuwe kan komen.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogste van de nieuwste orakels en kaartleggingen en maak kans leuke spirituele artikelen die we regelmatig weggeven !

© 2023 Online Orakels