Volwassenheidsgetal


Bereken jouw volwassenheidsgetalIn de numerologie wordt het totaal van onze geboortedatum en geboortenaam (levenspadgetal en uitdrukkingsgetal) het volwassenheidsgetal genoemd. Het vertegenwoordigt een harmonieuze vereniging van onze twee hoofdgetallen - het laat zien hoe de twee hoofdstromen van energie samenkomen om de doelen van ons ware zelf te vervullen. Dit getal is van grote betekenis omdat het een aanwijzing geeft over wat ons uiteindelijke levensdoel zou kunnen zijn.

Het volwassenheidsgetal wordt door verschillende numerologen ook wel het krachtgetal, echte zelfgetal, laatste kans, en soms het lotgetal genoemd.

Bij kleine kinderen kunnen we deze trilling gedurende een paar jaar voelen door de manier waarop zij zich gedragen en door het observeren van sommige van hun persoonlijke interesses. De vroege effecten van het volwassenheidsgetal vervagen echter meestal omdat de levensweg-, zielsdrang- en uitdrukkingsvibraties duidelijker worden tijdens de eerste fasen van de levensontwikkeling. Maar later in het leven, als we ons beginnen af te vragen wat er voor ons in petto is en waar we nog meer geluk, kansen en voldoening kunnen vinden, moeten we naar het volwassenheidsgetal kijken voor begeleiding.

Het volwassenheidsgetal geeft onze vaardigheden, verlangens, dromen of verlangens aan die geleidelijk aan aan de oppervlakte komen tussen onze 30e en 40e levensjaar, met zijn volle kracht sterker wordend gedurende onze 40e levensjaar en daarna. Het omvat die vaardigheden en kwaliteiten die te maken hebben met ons ware zelf en die we moeten proberen te ontwikkelen tijdens ons leven. De invloed van het volwassenheidsgetal groeit geleidelijk, omdat het in het begin misschien niet wordt opgemerkt. Uiteindelijk realiseren we ons echter dat onze kijk op het leven is veranderd.

Volwassen ontwikkeling gaat niet over het leven naar het idee van iemand anders over wat we zouden moeten zijn. Het heeft meer te maken met het eren van onze eigen manier van zijn in de wereld en het bewegen vanuit ons eigen centrum, om onze eigen unieke bijdrage aan de wereld te geven. Dan drukken we het volledige potentieel van ons volwassenheidsgetal uit, dat ons innerlijke vervulling geeft. Het volwassenheidsgetal zou onze gids moeten zijn voor een zinvol, bevredigend en gelukkig leven in onze laatste jaren.

Het volwassenheidsgetal blijft altijd hetzelfde, zelfs als in de loop van het leven onze naam wordt veranderd.

Zelf jouw volwassenheidsgetal uitrekenen


Om het volwassenheidsgetal te berekenen, telt u het levenspadnummer en het expressiegetal bij elkaar op. (Instructies voor hun berekening staan in hun respectievelijke beschrijvingen.) Dit totaal wordt gereduceerd (indien nodig) tot we een één-cijferig getal (of een stamnummer) hebben.


De mogelijke volwassenheidsgetallen


1

Een Volwassenheidsgetal van 1 betekent dat u uw leven moet leiden met originaliteit en moed. Dit is het getal van de eenling, niet omdat deze types niet van mensen houden maar omdat anderen de neiging hebben hen af te remmen. Onwillig om hun tempo lang genoeg te stoppen om anderen te onderwijzen en aan te moedigen, hebben ze de neiging om het goede voorbeeld te geven. Mensen met 1 als Volwassenheidsgetal moeten de vrijheid hebben om zich alleen te bewegen en te handelen zonder daarvoor eerst met anderen te moeten overleggen. Zij moeten zichzelf definiëren als unieke individuen in hun eigen recht, die nieuwe wegen inslaan als ze hun eigen weg vinden. Het getal 1 is het archetype van de Held. Helden moeten worden uitgedaagd en uitgedaagd, en dus trekken zij situaties aan die assertiviteit en dapperheid vereisen. Idealiter gaat het om het verdedigen van de zwakkeren en het vechten voor wat juist is. Ones hebben weinig moeite om het op te nemen tegen iemand die hen heeft beledigd. Zij kunnen vaak verguisd of benijd worden om hun durf, hun dadendrang en hun verlangen naar een rechtstreekse confrontatie. Dat is echter het dwingende van 1 als Volwassenheidsgetal.

2

Een rijpheidsgetal van 2 betekent een leven als verwant en verzoener. Met een sterke behoefte om samen te werken en te associëren, maken tweetallen graag deel uit van een koppel. Zij hebben de reputatie vriendelijk en gevoelig van aard te zijn en blijven graag op de achtergrond, zodat de meer extraverte types in de schijnwerpers staan. Tweeën trekken zich situaties aan waarin compromissen moeten worden gesloten en vrede moet worden gesloten. Hun bijzondere kracht ligt in één-op-één situaties waarin zij in staat zijn zich in te leven in het emotionele klimaat van de ander en compromissen te vinden die iedereen tevreden stellen. Als geboren bemiddelaars staan zij bekend om hun tact en diplomatie. Zij hebben begrip voor andere standpunten en zien gemakkelijk beide kanten van een vraag. Tweeën zijn in staat om dingen glad te strijken en opgestoken veren te verzachten omdat zij oprecht begaan zijn met wat anderen ervaren en hen zo mogelijk tegemoet willen komen. Tweeën willen graag omringd worden door harmonie en hebben vaak ook een zwak voor kunst, muziek of dans.

3

Een rijpheidsgetal van 3 betekent een leven in streven naar schoonheid, liefde, plezier, en zelfexpressie. Drie is het archetype van de Performer. Getalenteerd, vindingrijk en met een genie voor het gesproken woord, moeten Drieën een uitlaatklep hebben voor hun energie en creativiteit. Zichzelf uitdrukken is een noodzaak. Zij houden ervan om in de schijnwerpers te staan en gedijen bij de aandacht die zij krijgen wanneer zij iets opmerkelijks doen. Drieën trekken situaties aan die vragen om levendigheid en hartelijkheid. Er is een rusteloosheid in hun aard en een behoefte om bezig en betrokken te blijven. Met hun positieve, optimistische kijk zijn dit de opgewekte mensen die gewild zijn vanwege hun vrolijke, plezierige stijl. Goedmoedig, geestig en het leven van elk feest, hebben drieën een oog voor wat stijlvol en "in" is. Ze zijn gezellig en vriendelijk, helder en luchtig, en geven kleur en energie aan de wereld.

4

Een rijpheidsgetal van 4 betekent degenen die orde en stabiliteit in onze wereld aanbrengen. Vieren trekken situaties aan die grondigheid, precisie en betrouwbaarheid vereisen. Zij houden ervan om hun neus aan de slijpsteen te zetten. Waar zij hun aandacht ook op richten, zij organiseren en creëren structuur. Gericht op het materiële vlak, geven zij uitdrukking aan het archetype van de Bouwer, en willen zij concrete resultaten zien in al hun inspanningen. Zoals een vierkante tafel die perfect in balans is en stevig staat, staan Vieren stevig op deze aarde geplant. Zij voelen zich prettig in een omgeving die opgeruimd, goed geordend en voorspelbaar is. Zij weten graag wat hen te wachten staat en gedijen goed in een sfeer waarin verwachtingen duidelijk zijn aangegeven. Het zijn geen franje mensen die een hekel aan aanstellerij en pretentie hebben. Geef ze de feiten. Doe niet alsof, en borduur niet voort. De zuivere, onverbloemde waarheid is wat zij verkiezen.

5

Een rijpheidsgetal van 5 betekent een leven van vrijheid, afwisseling en verandering. Vijven trekken situaties aan die veelzijdigheid en aanpassingsvermogen vereisen. Zij staan altijd open voor nieuwe ervaringen, zoeken het nieuwsgierige en ongewone op en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe terreinen om te verkennen en nieuwe wegen om te bewandelen. In zekere zin belichamen zij het archetype van de Trickster, zijn zij onconventioneel, onvoorspelbaar, vol verrassingen, en blinken zij uit in het onverwachte doen. Zij blijven niet lang hangen, neigen naar impulsiviteit en vertrekken in een oogwenk als hun belangstelling ergens anders naar uitgaat. Avontuurlijk, ondernemend en vindingrijk, verlevendigen zij hun omgeving voortdurend met energie en enthousiasme. Vijven zijn sociaal en kunnen het goed vinden met allerlei soorten mensen. Praten is een van hun favoriete bezigheden. Mensen interesseren hen mateloos en zij zullen uren doorbrengen met kletsen met zowel vreemden als vrienden. Zo slim als ze zijn met woorden, zo slim zijn Vijven ook met hun handen. Zij zijn uitstekende handwerkslieden, staan bekend om hun veelzijdigheid en zijn vaak verbazend behendig, anderen verbluffend met hun creatieve handwerk.

6

Een Volwassenheidsgetal van 6 betekent een allesoverheersend verlangen om harmonie en evenwicht te scheppen. Een Zes is het archetype van de Zorgverlener. Zessen hebben een rotsvaste reputatie van loyaliteit, betrouwbaarheid en nauwgezetheid, en zij trekken voortdurend situaties aan die deze eigenschappen vereisen. Zij willen verantwoordelijk leven, beschermen en zorgen voor degenen die zij onder hun hoede hebben en zijn standvastig in hun toewijding aan geliefden. Zessen geven tijd, aandacht en liefdevolle zorg, niet alleen aan hun gezin, maar ook aan vrienden en zelfs aan toevallige kennissen. Hierdoor maken zij trouwe en standvastige levenslange vrienden. Zij voelen de behoeften van een ander aan en geven vrijelijk van zichzelf. Door hun eigen empathisch weten zijn zij intuïtief in staat te genezen. Zij zijn goed in het helpen van anderen om hun problemen uit te zoeken en te verduidelijken, opties te kiezen en oplossingen te vinden. Zij creëren een veilige plaats voor mensen in nood, en geven graag steun in een crisis. Hun huizen weerspiegelen hun liefde voor comfort en alles wat aangenaam is, en worden vaak toevluchtsoorden voor mensen met problemen en verwarring. Ook thuis op Moeder Aarde voelen Zessen het onderliggende ritme van de natuur aan, en zijn zij in staat zich in harmonie met de cyclus van de seizoenen te bewegen.

7

Zeven is het archetype van de zoeker, en een rijpheidsgetal van 7 betekent een leven in streven naar kennis en perfectie. Zevens hebben een brandend verlangen om te weten, en daarom stellen zij vragen, analyseren, tasten af, verkennen en onderzoeken elk detail van wat hun nieuwsgierigheid prikkelt. Helder en intelligent, hebben zij een doordringende geest die niets mist. Zij hebben de neiging stil te zijn en worden vaak beschouwd als nogal asociaal en onvriendelijk, maar dat is een misverstand. Druk van buitenaf belemmert het imperatief van dit getal. Zevens zijn introverte mensen die veel tijd alleen nodig hebben om te studeren en na te denken. Zij hebben eenzaamheid nodig om dingen te overdenken met de diepgang die van nature in hen opkomt In het gezelschap van anderen zijn zevens evenwichtig, verfijnd, filosofisch en gereserveerd. Hun rijke innerlijke leven boeit hen veel meer dan wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Zij trekken situaties aan die hun onderzoekende en analytische vermogens stimuleren, en het zijn hun inzichten die hun geschenk aan de wereld zijn.

8

Een rijpheidsgetal van 8 betekent een leven van streven naar prestatie en, vaak, financiële macht. Acht is het archetype van de Beheerder. Het is niet verrassend dat achten in managementfuncties worden aangetroffen en vaak CEO's zijn. Wat ze ook doen, achten trekken situaties aan die organisatie en leidinggevend vermogen vereisen. Gewiekst in zaken, hebben zij een uitstekend instinct voor handel en worden zij vaak aangetrokken tot de wereld van de financiën. Achten hebben de neiging ambitieus te zijn en zijn bereid met opmerkelijke concentratie en inzet te werken om hun doelen te bereiken. Zij nemen hun verantwoordelijkheden serieus en zijn meestal zeer burgerlijk ingesteld. Efficiënte en veeleisende werkgevers, achten zijn krachtig en dominant, ze nemen de leiding op zich. Omdat zij evenveel van zichzelf als van anderen verwachten, hebben zij een natuurlijke, onbetwiste autoriteit. Zij zijn uitstekende leiders en kunnen degenen die voor hen werken goed de vaardigheden bijbrengen die nodig zijn voor succes.

9

Een rijpheidsgetal van 9 betekent de humanitair en universalist die weet dat wij allen broeders en zusters zijn die op één aarde leven. Negen is het archetype van de Hervormer die een brede visie heeft die iedereen, overal omvat. Negen willen het lot van de mensheid en van de wereld verbeteren en dienen met bereidwilligheid en mededogen. Bezitters van diepe en krachtige emoties, zetten zij zich met veel energie en enthousiasme in voor goede doelen vanwege hun visie op wat de toekomst kan zijn. Zij wieden de tuin van de wereld om de grond voor te bereiden voor de nieuwe groei die zij voor ogen hebben. Negens hebben een groot persoonlijk magnetisme waardoor zij in staat zijn mensen te beïnvloeden. Geïnspireerd en inspirerend onderwijzen, adviseren en genezen zij. Ongemakkelijk in een persoonlijk leven, zijn zij op hun best in het leven voor het grotere goed.

11/2

Een rijpheidsgetal van 11 is voor veel mensen een te hoge en intense trilling om aan te voldoen, althans in het begin. De meeste mensen die 11 als rijpheidsgetal hebben, zullen beginnen met te werken op de lagere trilling van 2. Voor jou betekent dit dat je de kunst van het functioneren in groepen of als stel moet perfectioneren, en je emotionele intelligentie en sociale vaardigheden moet gebruiken om te bemiddelen en harmonie te brengen tussen tegenover elkaar staande partijen. Je kunt je streven naar harmonie ook vertalen naar kunst, muziek of dans. Tweeën hebben de reputatie vriendelijk en gevoelig van aard te zijn, en blijven graag op de achtergrond, zodat de meer extraverte types in de schijnwerpers staan. Naarmate de tijd verstrijkt en je vaardiger wordt in het leven, kun je van tijd tot tijd in de hogere baan van de 11-trilling springen, mogelijk met toenemende frequentie in de loop der jaren. Dit is een heel nieuw gebied waar roem zeker tot de mogelijkheden behoort. U zult een verder reikende visie ontwikkelen en een breder (misschien wereldwijd) actieterrein. Naarmate u meer en meer een beroep doet op uw hogere geest, zullen uw intuïtieve vermogens toenemen, mogelijk wordt u zelfs paranormaal begaafd. Omdat u boordevol inzichten zit om te delen, zult u zich waarschijnlijk aangetrokken voelen tot lesgeven, spreken of schrijven. Dit kan over een verscheidenheid aan onderwerpen zijn. Met je spirituele inspiratie kun je een predikant of religieus leider worden. Met je meelevende idealisme en gevoel voor rechtvaardigheid kun je op kruistocht gaan voor zaken als vrede. Of met je originele, inventieve geest kun je jezelf vinden op het snijvlak van wetenschap of technologie. Wat je ook doet op je 11-volwassenheidstrilling, je leven zal hoogstwaarschijnlijk een uiterst actief leven zijn waarin je met succes uitdagingen aangaat en grote risico's neemt.

22/4

Een rijpheidsgetal van 22 is voor veel mensen een te hoge en intense trilling om aan te voldoen, althans in het begin. De meeste mensen die 22 als rijpheidsgetal hebben, zullen beginnen met te werken op de lagere trilling van 4. Op dit niveau houd je je bezig met het opbouwen van orde en stabiliteit in de wereld, en daarbij ontwikkel je de kwaliteiten van grondigheid, precisie en betrouwbaarheid. Gericht op het materiële vlak en stevig geplant op deze aarde, wil je concrete resultaten zien in al je pogingen. Het archetype dat je op dit punt in je leven uitdraagt is dat van de Bouwer. Naarmate de tijd verstrijkt en je meer bedreven raakt in het leven, kun je van tijd tot tijd in de hogere baan van de 22 trilling springen, mogelijk met toenemende frequentie in de loop der jaren. Dit is een heel nieuw gebied waar roem zeker tot de mogelijkheden behoort. Van de Bouwer wordt u de Bouwmeester, iemand die zich beroept op een hogere geest en een ruimere visie om concrete realiteiten op grote schaal te creëren. U kunt uw geïnspireerde vindingrijkheid aanwenden om fysieke structuren te creëren zoals gebouwen of technische projecten, sociale structuren zoals organisaties, of structuren die zijn opgebouwd uit concepten of informatie. Als u werkt ten bate van de mensheid, kunt u een staatsman, leider en beleidsmaker worden, of u kunt rijkdom en macht vergaren die u gebruikt voor filantropische doeleinden. Wat u ook doet, om goed met deze intense trilling om te gaan, is het belangrijk de verleiding te vermijden om te veel te werken en geaard te blijven in uw relaties met dierbaren.


Dagkaart van vrijdag: De muur

Als je je nog onvoldoende bewust bent van de muur die je optrekt, biedt hij zich vandaag via deze kaart aan jou aan. Deze kaart nodigt je uit om eens rustig met een gevoel van zachtheid of mededogen jouw eigen muur te bekijken of hem te visualiseren. Teken hem, of beschrijf hem. Het herkennen van je eigen muur bied je veel inzicht in jezelf.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogste van de nieuwste orakels en kaartleggingen en maak kans leuke spirituele artikelen die we regelmatig weggeven !

© 2024 Online Orakels