Madame Lenormand In de Lenormand staat de zogenaamde persoonskaart centraat bij de meer uitgebreide kaartleggingen. Meestal wordt deze lenormandkaart geduid met 'PK'. Bij de lenormandkaarten zijn er twee kaarten die een persoon kunnen voorstellen; dat zijn 'de Heer' en 'de Dame'

Ben je een man, dan is vanzelfsprekend jouw persoonskaart 'de Heer', ben je een vrouw dan is dat 'de Dame'. Bij een kaartlegging waarbij jijzelf centraal staat zal de persoonskaart dus ook jouzelf voorstellen en is dit het startpunt van de interpretatie van de kaarten.

De lenormand persoonskaart duidt dus degene aan voor wie de kaartlegging bedoeld is; en moet goed kijken naar de lenormandkaarten die de persoonskaart omgeven.

Wanneer de vrager vrouwelijk is betekent 'de Heer' in de kaartlegging haar geliefde, echtgenoot of voorname vriend. Andersom zal bij een man 'de Dame' staan voor zijn geliefde, zijn vrouw of goede vriendin.

ENKELE POPULAIRE LENORMANDLEGGINGEN:DE POSITIE VAN DE EIGEN PERSOONSKAART

Madame Lenormand doet een kaartlegging Bij een kaartlegging met de lenormandkaarten speelt de PK een belangrijke rol. Ligt deze aan de rand het het kaartspel dan kan dat betekenen dat er een verhuizing of andere grote verandering in het leven op til is. Wanneer 'de Heer' en 'de Dame' op dezelfde lijn liggen, dan duidt dit op diepgaan contact tussen de twee zoals bijvoorbeeld in een liefdesrelatie. Ligt de persoonskaart rechts in het spel, dan zal de kaartlegging vooral vertellen over het verleden en niets over de toekomst. In zo'n geval is het vaak goed om de lenormandkaarten nogmaals te leggen waarbij dezelfde vraag gesteld wordt. Ligt bij een man 'de Dame' in de toekomst (rechts van zijn persoonskaart), dan voorspelt de legging dat hij een vrouw tegen zal komen die een grote rol in zijn leven zal gaan spelen. Andersom geldt hetzelfde voor 'de Heer'.


ALTERNATIEVE PERSOONSKAARTEN

Er bestaan 4 vrouwen in de lenormand; de Slang, de Ruiker, de Ooievaar en de Weg:

DE SLANG

De Slang

DE RUIKER

De Ruiker

DE OOIEVAAR

De Ooievaar

DE WEG

De Weg

Teven zijn er 4 mannen, het Huis, de Wolken, de Lelie en de Vissen:

HET HUIS

Het Huis

DE WOLKEN

De Wolken

DE LELIE

De Lelie

DE VISSEN

De Vissen

Als laatste de 4 kinderen; de Zeis, de Roede, het Kind en het Hart:

DE ZEIS

De Zeis

DE ROEDE

De Roede

HET KINDJE

Het Kindje

HET HART

Het Hart