ENKELE RUNELEGGING

De enkele runelegging is de eenvoudigsteruneleggingen kan u snel advies geven of inzicht verwerven in de huidige situatie. U kunt hier een enkeleruneleggingdoen door het orakel te raadplegen of een dagsteen te trekken.
gebo

GEBRUIK

 • Gebruik een fluwelen zakje om de stenen te bewaren en een werpkleed van fluweel om de stenen te werpen.
 • Mediteer korte tijd voordat je de stenen werpt, zo maak je je geest en onderbewustzijn leeg.
 • Concentreer u op het onderwerp waarover u inzicht wil krijgen, of stel de vraag het het orakel.
 • Ook kun je iedere dag een rune trekken, dit kan uw gids zijn voor de komende dag.

RUNELEGGING

 • Pak een rune uit het zakje en leg deze met het runeteken naar beneden op het fluweel, draai hem vervolgens om en zie welke rune je getrokken hebt.
 • Deze rune symboliseert het probleem, de huidige situatie en de oplossing
 • De rune geeft je het inzicht van de situatie, vaak is de symboliek van de rune herkenbaar

DRIE NORMEN RUNELEGGING

De drie geworpen runen symboliseren het verleden, het heden en de toekomst. Worden de runen omgekeerd geworden hebben ze een andere, meestal omgekeerde, betekenis.

Doe de drie normen runelegging online.

1. verleden

thurisaz

2. heden

isa

3. toekomst

fehuGEBRUIK

 • Concentreer je sterk op de vraag of het thema waarin u inzicht wil krijgen.
 • De rune van het verleden toont je de oorzaak van de situatie waarin in je nu bevind.
 • De rune van het heden symboliseert de huidige toestand en kan u adviseren.
 • De rune van de toekomst toont je wat er te gebeuren staat

RUNELEGGING

 • De eerste runensteen plaatst u links, concentreer u en denk in wat er aan uw situatie vooraf gegaan is.
 • De tweede steen legt u in het midden; focus jezelf en overdenk de huidige situatie.
 • De derde rune legt u rechts, volg uw instinct en laat de rune van de toekomst u leiden.
 • Of doe de drie normen runelegging online.

DRIE RUNEN RUNELEGGING

Ook een methode om eenruneleggingte doen is de drie runen runelegging. Deze is vooral geschikt als het onderwerp waar u inzicht in behoeft een blokkade in uw leven betekent.

Doe de drie runen runelegging online.

1. heden

elhaz

2. uitdaging

teiwaz

3. resultaat

ansuzRUNELEGGING

 • De eerste runensteen plaatst u links, deze rune staat voor het heden.
 • De tweede steen in het midden is de uitdaging of hetgeen dat uw tegenhoudt uw doel te bereiken


 • De derde rune legt u rechts symboliseert het best mogelijke resultaat van de situatie nadat u de uitdaging succesvol heeft aanvaardt.
 • Of doe de drie runen runelegging online.

VIER ELEMENTEN RUNELEGGING

De runen hebben bij dezeruneleggingeen sterke link met de natuurelementen. We plaatsen de runen met een kompas; de stenen plaatsen we als de vier windrichtingen.

Doe de vier elementen runelegging online.

RUNELEGGING

 • De eerste rune, de rune van de aarde, plaatst men bovenaan in het noorden. Deze rune geeft inzicht in uw lichamelijke gesteldheid en gezondheid.
 • De tweede rune, de rune van het water, plaatsen we in het westen. Het staat symbool voor uw huidige situatie.
 • De derde rune, de rune van het vuur, leggen we in het zuiden. De aarderune toont de invloed van de situatie op het spirituele niveau. De vuurrune geeft het beste inzicht in de situatie die bepalend is voor uw lot.
 • De vierde rune, de rune van de lucht, ligt in het oosten. Hij symboliseert kennis en toont hoe uw mening over de situatie bewust kunt veranderen. Hij leert u ook de situatie van een andere kant te bekijken.
 • Of doe de vier elementen runelegging online.

1. Noorden

raidho

aarderune


2. Westen

ehwaz

waterrune


4. Oosten

eihwaz

luchtrune


3. Zuiden

sowelu

vuurrune

INCARNATIE RUNELEGGING

Met dezeruneleggingkun je een ontdekkingsreis maken door vorige incarnaties. Voor dezeruneleggingzijn er vijf runenstenen nodig. Interpreteer de runen in de relatie tot hun positie en in relatie tot welke zaken er gewonnen kunnen worden in iedere incarnatie.

Doe de Incarnatie runelegging online.

RUNELEGGING

 • De eerste rune rechts stelt je geboorte en jeugd voor
 • De tweede rune in het midden symboliseert het heden
 • De derde rune aan de linkerkant vertegenwoordigt de toekomst.
 • De vierde rune die je aan de onderkant legt, toont je je vorige incarnatie.
 • De vijfde rune leg je bovenaan en staat symbool voor je volgende incarnatie
 • Of doe de Incarnatie runelegging online.

5. toekomstige incarnatie

laguz


3. toekomst

berkana

2. heden

ehwaz

1. geboorte

laguz


4. vorige incarnatie

dagaz

THOR'S KRUIS LEGGING

Deze worp maakt gebruik van 5 runen die zoals de incarnatielegging in een kruis worden gelegd. De vier armen staan voor de vier elementen en windrichtingen. De rune in het midden symboliseert de hoofdzaak en de geest. Lees dezeruneleggingmet de klok mee.

Doe de Thor's kruis runelegging online.

RUNELEGGING

 • De eerste rune ligt in zuidelijke positie onderaan en vertegenwoordigt algemene invloeden op de situatie
 • De tweede rune ligt westelijk en toont je obstakels
 • De derde rune plaats je noordelijk en staat symbool voor gunstige invloeden
 • De vierde rune ligt in de oostelijke positie en toont je de vermoedelijke uitkomst
 • De vijfde rune centraal wijst op de heersende invloed op de gehele situatie en geeft aan wat de betekenis van de situatie op lange termijn gaat zijn ofwel de aard van de te leren les.
 • Of doe de Thor's kruis runelegging online.

3. gunstige invloeden

kenaz


2. obstakels

mannaz

5. heersende invloed

kenaz

4. toekomst

elhaz


1. algemene invloeden

mannaz

RUNE KRUIS RUNELEGGING

Van deze runelegging kun je gebruik maken als u een compleet beeld van de situatie en eventuele verdere mogelijkheden wilt weten. Er wordt gebruik gemaakt van zes runenstenen en is gebaseerd op het tarotspel.

Doe de Rune kruis runelegging online.

RUNELEGGING

 • De eerste rune symboliseert het verleden, dat wat kortgeleden nog de werkelijkheid was en wat u sinds kort achter u heeft gelaten.
 • De tweede rune staat voor het heden
 • De derde rune aan de linkerkant symboliseert de toekomst die voor u ligt en wat zal gaan gebeuren.
 • De vierde rune aan de onderkant geeft de basis van de huidige kwestie weer. Hierin wordt in overweging genomen dat er onbewuste elementen en archetypische krachten kunnen meespelen.
 • De vijfde rune is de rune van de uitdaging en verteld over de hindernissen die op uw pad kunnen komen.
 • De zesde rune aan de bovenkant toont u het best mogelijk resultaat wat u kunt verwachten.
 • Of doe de Rune kruis runelegging online.

6. resultaat

wunjo5. uitdaging

fehu2. heden

inguz


3. toekomst

raidho


1. verleden

uruz


4. basis

othala

WERELDBOOM RUNELEGGING

De wereldboom uit de Noorse Mythologie, de Yggdrasil, vormt de basis voor deze runelegging. Yggdrasil was een eeuwig levende es waarvan de God Odin de runen aan de mensen bracht. Deruneleggingbestaat uit zeven runen en kan voor zowel specifieke als algemene situaties gebruikt worden. Zoekt u een antwoord op een specifiek vraagstuk wees dan niet verbaast wanneer je ook advies krijgt over andere facetten van uw leven.

Doe de Wereldboom runelegging online.

RUNELEGGING

 • De eerste rune is de leerrune, deze plaatst u linksonder. Hij verankert u met de aarde en laat u zien wat u nog leren moet, in deze situatie en in het algemeen.
 • De tweede rune staat voor uitdaging, rechtsonder. Hij toont u de uitdaginen die komen gaan in deze situatie of het algemeen.
 • De derde rune, de gidsrune, toont u heel precies hoe u zich opstelt in de huidige situatie.
 • De vierde rune is de krachtrune en geeft uw innerlijke krachten, uw sterke en zwakke punten aan.
 • De vijfde rune is de waarschuwingsrune, ze laat u de factoren zien waarvoor u moet uitkijken bij het trekken van de gids- en krachtrune.
 • De zesde rune, de offerrune, komt rechts aan de boom
 • De zevende rune staat voor het resultaat en laat u zien waar de andere runen tot hebben geleid. Deze laatste steen somt de mogelijkheden en het resultaat op die de eerder getrokken runen u getoond hebben.
 • Of doe de Wereldboom runelegging online.

7. resultaat

teiwaz


5. waarschuwing

wunjo


6. offer

odin


4. kracht

hagalaz3. gids

naudhiz


1. leren

othala


2. uitdagen

berkana
RELATIE RUNELEGGING

De relatielegging is een zogenaamde H-legging. De linkse kant is voor de vrager en de rechtse voor de partner ervan.

Doe de Relatie runelegging online.

RUNELEGGING

 • De eerste rune in het midden laat je de huidige situatie binnen de relatie zien.
 • De tweede rune, rechtsboven, toont de wijze waarop je je partner tegemoet treerdt.
 • De derde rune staat symbool voor het gevoelsleven van de partner, wat ie innerlijk voelt, op hoopt of bang voor is.
 • De vierde rune laat de uiterlijke houding van de partner zien wat mogelijk een masker kan zijn en niets met het innerlijke gevoel van doen heeft.
 • De vijfde rune aan de linkeronderkant geeft aan of je de realtie bewust taxeert.
 • De zesde rune symboliseert emoties, gevoelens, angst en hoop.
 • De zevende rune vertegenwoordigt het uiterlijke vertoon dat mogelijk alleen maar een facade is om onder bepaalde omstandigheden niets van de echte gevoelens te laten zien.
 • Of doe de Relatie runelegging online.

7. optreden

perdhro


2. manier partner

perdhro

6. gevoelens

thurisaz

1. heden

uruz

3. gevoel partner

ansuz

5. hoe opvatten

jera


4. houding partner

gebo
KELTISCH KRUIS RUNELEGGING

Ook dit patroon wordt frequent gebruikt voor tarotlezingen en is ook erg geschikt voor een runenlegging omdat het zeer goed de balans weergeeft van de dynamiek die in vele situaties kan spelen. Er wordt gebruik gemaakt van tien runen. Een kruis van zes runen aan de linkerkant met daarnaast een 'I' van vier runen.

Doe de Keltisch kruis runelegging online.

RUNELEGGING

 • De eerste rune staat voor het heden, de overheersende gebeurtenissen, houdingen, resultaten of invloeden die betrekking hebben op de huidige situatie of de gestelde vraag.
 • De tweede rune symboliseert huidige obstakels, conflicten, problemen of tegenstand waarmee de vraagstellen geconfronteerd gaat worden.
 • De derde rune, de wortel, vormt de basis van de huidige situatie.
 • De vierde rune staat voor het verleden. De gebeurtenissen of ervaringen uit het verleden die gerelateerd zijn aan de vraag of de huidige situatie.
 • De vijfde rune, de kroon, toont het beste wat bereikt kan worden onder de huidige omstandigheden.
 • De zesde rune staat symbool voor de toekomst en de nieuwe invloeden en toekomstige gebeurtenissen die ten tonele komen.
 • De zevende rune verteld hoe de vragensteller zich manifesteert in de desbetreffende situatie.
 • De achtste rune, het huis, verteld je hoe de omgeving van de vragensteller de situatie beinvloeden.
 • De negende rune staat voor 'hoop en vrees' en de verwachtingen van de vragensteller in relatie tot de huidige situatie of de gestelde vraag.
 • De tiende rune symboliseert de uitkomst en de les die eruit getrokken kan worden.
 • Of doe de Keltisch kruis runelegging online.

5. kroon

thurisaz


10. uitkomst

isa


2. kruis

fehu


9. hoop en vrees

elhaz

4. verleden

teiwaz

1. heden

ansuz

6. toekomst

raidho

8. het huis

ehwaz


3. wortel

eihwaz


7. vragensteller

sowelu