Rune legpatronen


Enkele runelegging


De enkele runelegging is de eenvoudigsteruneleggingen kan u snel advies geven of inzicht verwerven in de huidige situatie. U kunt hier een enkeleruneleggingdoen door het orakel te raadplegen of een dagsteen te trekken.

Uitleg


 • Gebruik een fluwelen zakje om de stenen te bewaren en een werpkleed van fluweel om de stenen te werpen.
 • Mediteer korte tijd voordat je de stenen werpt, zo maak je je geest en onderbewustzijn leeg.
 • Concentreer u op het onderwerp waarover u inzicht wil krijgen, of stel de vraag het het orakel.
 • Ook kun je iedere dag een rune trekken, dit kan uw gids zijn voor de komende dag.

Instructies


 • Pak een rune uit het zakje en leg deze met het runeteken naar beneden op het fluweel, draai hem vervolgens om en zie welke rune je getrokken hebt.
 • Deze rune symboliseert het probleem, de huidige situatie en de oplossing
 • De rune geeft je het inzicht van de situatie, vaak is de symboliek van de rune herkenbaar

Drie normen-legging


De drie geworpen runen symboliseren het verleden, het heden en de toekomst. Worden de runen omgekeerd geworden hebben ze een andere, meestal omgekeerde, betekenis.

Instructies


 • De eerste runensteen plaatst u links, concentreer u en denk in wat er aan uw situatie vooraf gegaan is.
 • De tweede steen legt u in het midden; focus jezelf en overdenk de huidige situatie.
 • De derde rune legt u rechts, volg uw instinct en laat de rune van de toekomst u leiden.

1.

Verleden

2.

Heden

3.

Toekomst

Drie runen-legging


Ook een methode om een runelegging te doen is de drie runen runelegging. Deze is vooral geschikt als het onderwerp waar u inzicht in behoeft een blokkade in uw leven betekent.

Instructies


 • De eerste runensteen plaatst u links, concentreer u en denk in wat er aan uw situatie vooraf gegaan is.
 • De tweede steen legt u in het midden; focus jezelf en overdenk de huidige situatie.
 • De derde rune legt u rechts, volg uw instinct en laat de rune van de toekomst u leiden.

1.

Heden

2.

Uitdaging

3.

Resultaat

Vier elementen-legging


De runen hebben bij deze runelegging een sterke link met de natuurelementen. We plaatsen de runen met een kompas; de stenen plaatsen we als de vier windrichtingen.

Instructies


 • De eerste rune, de rune van de aarde, plaatst men bovenaan in het noorden. Deze rune geeft inzicht in uw lichamelijke gesteldheid en gezondheid.
 • De tweede rune, de rune van het water, plaatsen we in het westen. Het staat symbool voor uw huidige situatie.
 • De derde rune, de rune van het vuur, leggen we in het zuiden. De aarderune toont de invloed van de situatie op het spirituele niveau. De vuurrune geeft het beste inzicht in de situatie die bepalend is voor uw lot.
 • De vierde rune, de rune van de lucht, ligt in het oosten. Hij symboliseert kennis en toont hoe uw mening over de situatie bewust kunt veranderen. Hij leert u ook de situatie van een andere kant te bekijken.

1.

Noorden, aarderune

2.

Westen, waterrune

4.

Oosten, luchtrune

3.

Zuiden, vuurrune

Incarnatie legging


Met deze runelegging kun je een ontdekkingsreis maken door vorige incarnaties. Voor deze runelegging zijn er vijf runenstenen nodig om jouw incarnatie te interpreteren!

Instructies


 • De eerste rune rechts stelt je geboorte en jeugd voor
 • De tweede rune in het midden symboliseert het heden
 • De derde rune aan de linkerkant vertegenwoordigt de toekomst.
 • De vierde rune die je aan de onderkant legt, toont je je vorige incarnatie.
 • De vijfde rune leg je bovenaan en staat symbool voor je volgende incarnatie

5.

Toekomstige incarnatie

3.

Toekomst

2.

Heden

1.

Geboorte

4.

Vorige incarnatie

Thors kruis-legging


Deze worp maakt gebruik van 5 runen die zoals de incarnatielegging in een kruis worden gelegd. De vier armen staan voor de vier elementen en windrichtingen. De rune in het midden symboliseert de hoofdzaak en de geest. Ontdek jouw obstakels, de verschillende invloeden en jouw toekomst!

Instructies


 • De eerste rune ligt in zuidelijke positie onderaan en vertegenwoordigt algemene invloeden op de situatie
 • De tweede rune ligt westelijk en toont je obstakels
 • De derde rune plaats je noordelijk en staat symbool voor gunstige invloeden
 • De vierde rune ligt in de oostelijke positie en toont je de vermoedelijke uitkomst
 • De vijfde rune centraal wijst op de heersende invloed op de gehele situatie en geeft aan wat de betekenis van de situatie op lange termijn gaat zijn ofwel de aard van de te leren les.

3.

Gunstige invloeden

2.

Obstakels

5.

Heersende invloed

4.

Toekomst

1.

Algemene invloeden

Rune kruislegging


Van deze runelegging kun je gebruik maken als u een compleet beeld van de situatie en eventuele verdere mogelijkheden wilt weten. Er wordt gebruik gemaakt van zes runenstenen en is gebaseerd op de tarot en de tarotkaarten.

Instructies


 • De eerste rune symboliseert het verleden, dat wat kortgeleden nog de werkelijkheid was en wat u sinds kort achter u heeft gelaten.
 • De tweede rune staat voor het heden
 • De derde rune aan de linkerkant symboliseert de toekomst die voor u ligt en wat zal gaan gebeuren.
 • De vierde rune aan de onderkant geeft de basis van de huidige kwestie weer. Hierin wordt in overweging genomen dat er onbewuste elementen en archetypische krachten kunnen meespelen.
 • De vijfde rune is de rune van de uitdaging en verteld over de hindernissen die op uw pad kunnen komen.
 • De zesde rune aan de bovenkant toont u het best mogelijk resultaat wat u kunt verwachten.

6.

Resultaat

5.

Uitdaging

2.

Heden

3.

Toekomst

1.

Verleden

4.

Basis

Wereldboom legging


De runelegging bestaat uit zeven runen en kan voor zowel specifieke als algemene situaties gebruikt worden. Zoekt u een antwoord op een specifiek vraagstuk wees dan niet verbaasd wanneer je ook advies krijgt over andere facetten van uw leven. Neem een vraag in gedachte, concentreer op jouw vraag en kies 7 runestenen.

Instructies


 • De eerste rune is de leerrune, deze plaatst u linksonder. Hij verankert u met de aarde en laat u zien wat u nog leren moet, in deze situatie en in het algemeen.
 • De tweede rune staat voor uitdaging, rechtsonder. Hij toont u de uitdaginen die komen gaan in deze situatie of het algemeen.
 • De derde rune, de gidsrune, toont u heel precies hoe u zich opstelt in de huidige situatie.
 • De vierde rune is de krachtrune en geeft uw innerlijke krachten, uw sterke en zwakke punten aan.
 • De vijfde rune is de waarschuwingsrune, ze laat u de factoren zien waarvoor u moet uitkijken bij het trekken van de gids- en krachtrune.
 • De zesde rune, de offerrune, komt rechts aan de boom
 • De zevende rune staat voor het resultaat en laat u zien waar de andere runen tot hebben geleid. Deze laatste steen somt de mogelijkheden en het resultaat op die de eerder getrokken runen u getoond hebben.

7.

Resultaat

5.

Waarschuwing

6.

Offer

4.

Kracht

3.

Gids

1.

Leren

2.

Uitdagen

Relatielegging


De relatielegging met de runenstenen is een zogenaamde H-legging. De linkse kant is staat voor de vragende partij terwijl de rechterkant staat voor diens partner. Krijg inzicht in jouw relatie met deze legging met de runestenen.

Instructies


 • De eerste rune in het midden laat je de huidige situatie binnen de relatie zien.
 • De tweede rune, rechtsboven, toont de wijze waarop je je partner tegemoet treerdt.
 • De derde rune staat symbool voor het gevoelsleven van de partner, wat ie innerlijk voelt, op hoopt of bang voor is.
 • De vierde rune laat de uiterlijke houding van de partner zien wat mogelijk een masker kan zijn en niets met het innerlijke gevoel van doen heeft.
 • De vijfde rune aan de linkeronderkant geeft aan of je de realtie bewust taxeert.
 • De zesde rune symboliseert emoties, gevoelens, angst en hoop.
 • De zevende rune vertegenwoordigt het uiterlijke vertoon dat mogelijk alleen maar een facade is om onder bepaalde omstandigheden niets van de echte gevoelens te laten zien.

7.

Optreden

2.

Manier partner

6.

Gevoelens

1.

Heden

3.

Gevoel partner

5.

Hoe opvatten

4.

Houding partner

Keltisch Kruis runelegging


Ook dit patroon wordt frequent gebruikt voor tarotlezingen maar is ook erg geschikt voor een runelegging omdat het zeer goed de balans weergeeft van de dynamiek die in vele situaties kan spelen.

Instructies


 • De eerste rune staat voor het heden, de overheersende gebeurtenissen, houdingen, resultaten of invloeden die betrekking hebben op de huidige situatie of de gestelde vraag.
 • De tweede rune symboliseert huidige obstakels, conflicten, problemen of tegenstand waarmee de vraagstellen geconfronteerd gaat worden.
 • De derde rune, de wortel, vormt de basis van de huidige situatie.
 • De vierde rune staat voor het verleden. De gebeurtenissen of ervaringen uit het verleden die gerelateerd zijn aan de vraag of de huidige situatie.
 • De vijfde rune, de kroon, toont het beste wat bereikt kan worden onder de huidige omstandigheden.
 • De zesde rune staat symbool voor de toekomst en de nieuwe invloeden en toekomstige gebeurtenissen die ten tonele komen.
 • De zevende rune verteld hoe de vragensteller zich manifesteert in de desbetreffende situatie.
 • De achtste rune, het huis, verteld je hoe de omgeving van de vragensteller de situatie beinvloeden.
 • De negende rune staat voor 'hoop en vrees' en de verwachtingen van de vragensteller in relatie tot de huidige situatie of de gestelde vraag.
 • De tiende rune symboliseert de uitkomst en de les die eruit getrokken kan worden.

5.

Kroon

10.

Uitkomst

2.

Kruis

9.

Hoop en vrees

4.

Verleden

1.

Heden

6.

Toekomst

8.

Het huis

3.

Wortel

7.

Vragensteller


Dagkaart van zondag: Het weten

Ken je het ? Het is 'Het Weten' dat je niet kunt verklaren. Het is het maken van de koppeling met het universum, het collectieve. Je weet. Maar niet met je verstand. Dit weten heeft niks te maken met materialistisch en ego te maken. Het voelt genadig en je doet het met je hart. Soms zie je het maar niet met je ogen. Als je weten trekt, herinner je dit dan (weer).

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogste van de nieuwste orakels en kaartleggingen en maak kans leuke spirituele artikelen die we regelmatig weggeven !

© 2024 Online Orakels