Wat zijn runen


Het runenschrift


Runen zijn schrifttekens die met elkaar een alfabet vormen. Het alfabet is genoemd naar de eerste twee letters uit het alfabet: Alfa en Beta. Het runen-alfabet wordt ook wel F U Th A R K genoemd; dit zijn de beginletters van de eerste zes letters uit het runenalfabet. Waar de Runen preën over. Waarschijnlijk is dat de runen-futhark overeenkomsten heeft met het Hebreeuwse alfabet. Runen bestaan ongeveer 2500 jaar. Er zijn bewijzen dat de tekens van de runen veel verder zijn herkomst vinden in de geschiedenis dan de 2500 jaar waar vanuit wordt gegaan. Verschillende volken hebben de tekens van de runen-futhark gebruikt in hun beschaving. Runen waren en zijn meer dan magische symbolen alleen. Het is een alfabet, waarbij iedere rune zijn eigen fonetische klank heeft. Samen kunnen runestenen oneindig veel combinaties vormen. Dit maakt het mogelijk dat je met runen voorspellingen kunt doen.

De samenstelling van de 'futhark'


Net zoals er verschillende tarotspellen zijn, zo zijn er ook verschillende runen-futharks. De onderlinge verschillen zijn o.a. te vinden in de naam, verschillende tekens en een verschil in aantal runen. De uiteindelijke betekenis verandert hierdoor echter niet. Het gaat erom dat er in ieder orakel een boodschap zit. De oudst bekende futhark is de Germaanse futhark. De oorsprong van de runen is dan ook te vinden bij dit volk. De Germaanse futhark bevat 24 runen. Tegenwoordig wordt een futhark met 25 runestenen gebruikt. Het verschil zit hem in de 25ste rune. Dit is een blanke rune. De overige 24 runestenen bestaan uit drie gelijke delen van elk acht runen. Zo een deel wordt ook wel Aett genoemd. Dit woord stamt van Noorse herkomst af. Elke Aett heeft zijn eigen eigenschappen en betekenis. De futhark is door de eeuwen heen verspreid over Europa en omstreken, en heeft zich aangepast aan de gebruiken van ieder volk. Hierdoor ontstonden de verschillen in naam, tekens en aantal. Elke futhark is echter terug te herleiden tot de Germaanse futhark.

Gebruik van runen


Het is niet bekend of de runen behalve voor magische doeleinden in de oude tijden ook werden gebruikt als fonetische lettertekens, zoals dat gebruikt wordt in ons huidige alfabet. Runen waren bij sommige volkeren het meest gebruikte schrift. De kerk vond het zelfs noodzakelijk om het gebruik van dit runeschrift officieel te verbieden. Door dit toedoen is het gebruik van runen als schrift inmiddels volledig uitgeroeid. Wat de futhark als alfabet zo bijzonder maakt is dat iedere letter niet alleen een fonetische klank hebben, maar ook een specifieke betekenis. Door deze runen achter elkaar te schrijven, wordt er niet alleen een woord verkregen gebaseerd op de fonetische klanken van de runetekens, maar ook een zin gebaseerd op de betekenissen die iedere rune in zich draagt. Bij het Hebreeuwse alfabet is dit ook het geval. Hierdoor kan op magische wijze een diepgaande esoterische betekenis worden ontleend aan de runestenen. Iedere runesteen heeft zijn eigen betekenis. In combinatie komt de kracht van de betekenis van de runestenen tot uiting. Runen zijn meer dan een alfabet alleen. Ieder schriftteken staat voor een klank met een betekenis. Iedere rune is zijn eigen woord, een begrip waar een wereld van betekenissen onder schuil gaan. Ieder van deze begrippen heeft zijn eigen plaats in het leven. Samen vormen zij een representatie van het leven waarbij ze een stukje van onszelf laten zien. In combinatie vertellen ze hun eigen verhaal. Runen kunnen ons helpen bij het begrijpen van de dingen die we meemaken en de gevoelens die hieruit voortkomen. Het bijzondere van runen is dat de begrippen die ze uitdragen in de loop van de tijd niet veranderd zijn. Deze begrippen zijn op iedere maatschappij van toepassing en zijn onafhankelijk van de tijd waarin geleefd wordt.

Runen als orakel


Runestenen kunnen ook als orakel gebruikt worden. Vroeger werden runen gebruikt om inzicht te verkrijgen in alledaagse situaties. Runen hebben dan ook een voorspellend karakter. Door runen op de juiste manier te interpreteren kan inzicht verkregen worden in je huidige situatie. Hierdoor kan de wereld op een andere manier aanschouwd worden. De grondslag van runen is hetzelfde als die van tarot. Een orakel laat de onbewuste kant van iemand zien. Er wordt aan het bewustzijn duidelijk gemaakt wat er altijd al latent aanwezig is. Een orakel moet dan ook niet gezien worden als iets dat de toekomst kan voorspellen, maar moet meer gezien worden als een gids. Runen maken het mogelijk om onbewuste zaken te verwoorden, die anders latent aanwezig blijven. Een orakel zal alleen die dingen openbaren die eigenlijk al bekend zijn, maar waar je normaal niet stil bij staat. Hierdoor zal een dieper inzicht verkregen worden, zodat je aan jezelf kunt werken. Wat je met deze informatie doet, is geheel aan jezelf. Het interpreteren van runen is echter een stuk moeilijker dan het interpreteren van tarotkaarten, omdat een runesteen weinig beeldende informatie bevat. Bovendien is er ook weinig informatie overgebleven van de runen. Hierdoor kunnen er soms verschillende opvattingen bestaan.

Dagkaart van zaterdag: Het weten

Ken je het ? Het is 'Het Weten' dat je niet kunt verklaren. Het is het maken van de koppeling met het universum, het collectieve. Je weet. Maar niet met je verstand. Dit weten heeft niks te maken met materialistisch en ego te maken. Het voelt genadig en je doet het met je hart. Soms zie je het maar niet met je ogen. Als je weten trekt, herinner je dit dan (weer).

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogste van de nieuwste orakels en kaartleggingen en maak kans leuke spirituele artikelen die we regelmatig weggeven !

© 2023 Online Orakels